LIERNE: – Det er med tungt hjerte vi må meddele at styret i dag har besluttet å begjære oppbud, sier styreleder Jostein Ringstad.

– Situasjonen er svært beklagelig, men etter at alle muligheter var forsøkt for å redde selskapet, sto vi igjen med kun ett alternativ, fortsetter han.

Historie fra 1995

Lierne utmarkservice har vært en maskinentreprenør spesielt rettet mot skogbruk, veger og tilsvarende tjenester i Norge og Sverige. Selve aksjeselskapet ble stiftet etter en omorganiseringsprosess i februar 2020, og møtte umiddelbart store utfordringer som følge av koronautbruddet en måned senere.

Før dette har Lierne utmarkservice en historie helt tilbake til 1995.

Ifølge Ringstad fikk ikke selskapet godkjent historiske data som grunnlag for å få koronastøtte som følge av omorganiseringa. Selskapet falt derfor utenfor de offentlige støtteordningene i denne viktige perioden. Som kjent ble både riksgrenser og kommunegrenser under korona, noe som ifølge Ringstad bortimot umuliggjorde effektiv drift av selskapet i lange perioder.

13 ansatte berørt

– I senere tid har kostnadsbildet i bransjen også hatt ei negativ utvikling. Eksempler her er en kraftig økning i drivstoffpriser og øvrige driftsmidler. Konkurransen er også betydelig i denne bransjen, heter det fra selskapet.

Lierne utmarkservice har på opphørstidspunktet 13 ansatte. Disse ble orientert om oppbudet på et personalmøte mandag formiddag.

– I dag tenker vi spesielt på våre dyktige ansatte og samarbeidspartnere. De har alle gjort sitt ytterste for selskapet, og strukket seg langt. Vi skal alle gjøre vårt beste for å ivareta dem i tida framover, sier styreleder Jostein Ringstad.