GRONG/OVERHALLA: Elveierlaget for Namsen har hatt sitt årlige representantskapsmøte, og har fastlagt fiskereglene for neste år.

– De nye reglene blir som i fjor – med ei lita innstramming i døgnkvoten, sier leder i Elveierlag, Ola Seem.

I 2022 var døgnkvoten fire avlivet laks per døgn, hvorav maks én laks over 65 cm.

– Døgnkvoten for 2023 er tre avlivede lakser per døgn, hvorav maks én laks over 65 cm. Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks, eller først avliver en laks over 65cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter, sier Seem.

Døgnkvota for sjøørret er den samme som i 2022, med én avlivet sjøørret i Namsen og Sanddøla per døgn, og i Høylandsvassdraget er døgnkvota to avlivede sjøørret per døgn.

Uendret årskvote

Elveierlaget beholder årskvoten, som er på 12 avlivede laks per sesong.

– I tillegg er all laks over 80 cm fredet i august og skal settes ut igjen. Det er det samme som i fjor, sier Seem.

For at laksen skal kunne settes ut på en skånsom måte, er det innført begrensninger på redskapen som brukes i august. Det tillates da maksimalt en enkel/dobbel/trippel krok per agn.

Uendret fisketid

Fisketidene for Namsenvassdraget blir uendret. Det vil si at det i Namsen nedenfor Nedre Fiskumfoss er tillatt å fiske i perioden 1. juni til 31. august. I Namsen ovenfor Nedre Fiskumfoss er fisketida 1. juli til 15. september.

Høylandsvassdraget og Bjøra har tradisjon for tidligere oppstart av fisket, og der åpnes sesongen 15. mai og det fiskes til 15. aug.

I de nedre delene av Sanddøla er fisketida som i Namsen nedenfor Nedre Fiskumfoss. Det vil si 1. juni til 31. august. Ovenfor Møllefoss i Sanddøla til og med Bergfoss er det fiske i perioden mellom 15. juni og 15. september.