Det kan bli en utfordring å beholde markedsandeler i kjølvannet av denne avsløringen. Lojaliteten til Coop har nok ganske sikkert fått seg et skudd for baugen. Det bør bekymre ledelsen i Coop. Både direktører og styremedlemmer, som gjemmer seg for media.