Gå til sidens hovedinnhold

Look til Steinkjer

Jeg har gjennom et langt liv i førstelinjen i servicebransjen, blitt god til å avsløre om noen prøver å bløffe meg. Det er mange måter å oppnå et ønsket mål på.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fjor høst var jeg på to møter med kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift, Roger Johansen. Han skulle informere de politiske partier og kommunestyret om den tekniske tilstand på Namsos Samfunnshus.

Jeg må virkelig si at jeg ikke kunne kjenne meg igjen i framstillingen av husets tekniske standard. I følge Johansen så var huset falleferdig, med rustne pilarer og fullt av setningsskader. Dette ble sagt før utgravninger ble gjort, for å avsløre tilstanden på pilarene

De som utførte utgravingen, kunne ikke se noe annet enn naturlig overflaterust. I rapporten fra konsulentfirmaet antar de at sjøvann har svekket metallet i pilarene. Det kan da umulig ikke stemme. Jeg kan huske fra min barndom at jern pilarene ble banket ned i massiv leire og ned på fjell. som kjent så er leire konserverende, da ikke luft eller vann kommer i kontakt med metallet. Den samme fundamenteringen ble brukt i flere store sentrums hus, som senere er blitt renovert, uten at det har vært tvil om tilstanden på denne.

Når det gjelder setningsskader i konstruksjonen, spurte jeg vaktmester Rolf et par dager etter det første møte med Johansen, om han hadde observert dette. Da lo han og sa så lenge han hadde jobbet der, hadde han ikke registrert dette. Ingen kjenner vel huset som ham.

Det er også påstander at fundamenteringen ikke vil tåle den nye vekten av renovering. En kan minne på at bygget er 150 tonn lettere, da det ikke er vann i svømmebassenget lenger.

Det har i den senere tid vært satt fram påstander om at renovering av Samfunnshuset blir vesentlig dyrere enn det å bygge nytt. Forleden dag var jeg på omvisning i det snart nyrenovert Steinkjer Samfunnshus. Her har det aldri vært snakk om rivning. Her var utgangspunktet en meget dårlig bygningsmasse. Bygget fremstår som nytt. Fullisolert, nye vinduer, to nye heiser, ny el, sprinkleranlegg og fjernvarme. Alt dette for en vesentlig lavere kvadratmeterpris enn det som er stipulert for Namsos Samfunnshus. Forskjellen her er at de gamle kinolokalene i Namsos er renovert for ikke lenge siden og fremstår som i meget bra stand.

På meg virker det som noen prøver å sverte den tekniske standarden på Samfunnshuset for å rettferdiggjøre å bygge et nytt administrasjonsbygg på tomten. Jeg har fra flere hold fått bekreftet at det er usedvanlig at konsulenter går imot det oppdragsgiver ønsker av resultat, spesielt når ikke tilstanden kan bekreftes. Det er ingen som vet hva sluttsummen blir, da det ikke foreligger tegninger eller planer hva nybygget skal inneholde

Jeg håper at man enten i formannskapet etter kommunestyret utsetter forslaget fra Kommunaldirektør Grimstad og tar en befaring til Steinkjer Samfunnshus for å se resultatet og høre på tallene, hva det har kostet.

Kommentarer til denne saken