Ledelsen ved Trøndelag tingrett har forsikret at omorganisering av tingrettene i Midt-Norge har ført til at rettsikkerheten har blitt styrket og arbeidsforholdene til de ansatte har blitt til det bedre.

Disse lovnadene holder ikke for stortingsrepresentanten fra Overhalla. Han har lansert et pilotprosjekt for å styrke det juridiske miljøet i Namdalen med flere nye stilllinger. Målet er en spisset kompetanse i Namsos på flere områder, blant annet innenfor næringsliv. Dette i et nært samarbeid med politietaten.

Dette er et prisverdig utspill fra Per Olav Tyldum. For et styrket juridisk miljø i Namsos vil ikke bare være en styrke for Namdalen, men også Trøndelag sett under ett. Men er det behov for styrking av rettsstedet Namsos? I følge sorenskriver Lisa Elin Bech er det mer enn nok oppgaver å ta tak i og hun hilser forslaget velkommen. Hun ser bare fordeler med å styrke det juridiske miljøet, en kompetanseheving som kommer distriktet til gode.

Vil pilotprosjektet bli en realitet? Tyldum kan umulig komme med et slikt friskt utspill uten å ha noe ryggdekning i eget parti og fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). For det er forskjell på et valgkamp og faktisk sitte med politisk makt til å kunne iverksette endringer i samfunnet.

Støre-regjeringa har ikke fått en pangstart på sin regjeringsperiode. Meningsmålingene er ikke lystig lesning for verken Ap eller Sp. Utfordringene knyttet til pandemien, strømpriser og noe intern uro har ført til at de sårt trenger vinnersaker. Styrking av politietaten, tingrettene og rettsstedene er saksområder som betyr mye for folk i distriktene.

Trøndelag tingrett mener at de bidrar til å opprettholde et fagmiljø med juristarbeidsplasser i Namsos og til å styrke domstolen i regionen. Rent konkret innebærer det at de nettopp har lyst ut en ny fast dommerstilling ved rettsstedet i Namsos. I tillegg er det et pluss for Namsos at Trøndelag tingrett legger stor vekt på å styrke arbeidet med digitalisering. Det var tvingende nødvendig. Vi hilser pilotprosjektet velkommen, men skal det bli en suksess, må alle gode rettskrefter i Trøndelag spille på samme lag.