Tyskerne har inngått kontrakt med Mæles selskap Sjølyst Utvikling AS om kjøp av samtlige aksjer i selskapene Namdal Bruk AS, Store Bjørhusdal Bruk AS, Tunnsjø Bruk AS og Van Severen & Co AS. Størrelsen på de fire eiendommene er på 591.000 dekar, derav 180.000 dekar med produktive skogsområder.

I følge Mæle er LAM Land- und Forstwirtschafts spesielt opptatt av skogbruk, og tyskerne sier at målsettingen med oppkjøpet er å beholde skogen som den er og samtidig utvikle og kultivere den på en bærekraftig måte i lys av de globale klimaendringene.

– Det viktigste for meg har vært at de nye eierne vil bygge videre på det som vi har gjort, sier Mæle, som etter flere runder i rettsapparatet fikk kjøpe halvparten av de nesten 1,4 dekar Ulvik Kiær AS kjøpte av Norske Skog i 2003 for 153 millioner kroner.

Betalte 88 millioner kroner

Mæle vant fram i retten i 2009 med sitt krav om å få overta halvparten av eiendommene i 2009, og betalte 88 millioner kroner for drøye 730.000 dekar spredt utover flere kommuner i Namdalen. Nå selger han unna mesteparten, men blir sittende igjen med aksjene i Skorovas Gruber AS som eier den 140.000 dekar store Skorovaseiendommen der Mæle jobber for å utvikle en urban fjellandsby med inntil 1.000 hytter.

Gjennom salget frigjør han midler til å intensivere i satsingen der.

– Vi skal lykkes i Skorovas etter hvert, jeg ser det begynner å løsne nå etter at vi har bygget infrastruktur for 50 hytter. Den første er allerede på plass, og det hjelper på interessen. Det at jeg beholder denne eiendommen betyr at jeg fortsatt vil være fullt engasjert i Namdalen og jeg har langsiktige interesser i den eiendommen, sier Mæle, som har solgt unna eiendommer ved to anledninger tidligere.

Blant annet 72.000 mål i Flatanger som han solgte til milliardeæren Kristoffer C. Stensrud i 2015. Prisen er fortsatt ikke kjent, men Stensrud antydet den gang at den var litt under prisforlangende på 800 kroner per dekar.

Mæle har også solgt unna 14.000 dekar i Bangdalen tidligere.

– Hva selger du de fire aksjeselskapene for, og betyr dette salget i tillegg til tidligere salg at du sitter igjen med Skorovaseiendommen nærmest gratis?

– Prisen vi er enige om forblir mellom oss, så det har jeg ingen kommentarer til, sier Mæle.

Etter som tyske LAM Land- und Forstwirtschafts kjøper aksjene i de fire aksjeselskapene, trenger ikke kjøpet å konsesjonbehandles av kommunene. Vilkårene som ble gitt da Namdal bruk ble etablert for 10-11 år siden, gjelder imidlertid fortsatt.

– Hvilke reaksjoner tror du det blir at du selger til et tysk selskap?

– Jeg har vært åpen på et mulig salg lenge. Det har vi jobbet et par år med, så det har vært en lang prosess. Undervegs har interessen vært stor, både fra norske og utenlandske interesser, sier Mæle, og legger til at driftsselskapene blir beholdt i sin nåværende form og at de to ansatte blir med over til de nye eierne.

– Jeg ser fram til å samarbeide med LAM Land- und Forstwirtschaft for å fortsette utviklingen av Namdal Bruk og bygge på det grundige arbeidet som er gjort av Mæle og Sjølyst Utvikling. Våre nye eiere er profesjonelle og de kjenner skogsindustrien godt og respekterer tradisjoner og lokal kultur, sier Knut Berger, som er daglig leder i Namdal bruk.

Den jobben vil han fortsette i.

Ei større stiftelse

LAM Land- und Forstwirtschaft er eid av den tyske stiftelsen Lukas-Stiftung gjennom selskapet Lukas Asset Management SE & Co. KG. LAM eier flere landbruks- og skogseiendommer, både i Tyskland og i andre land.

– Vi legger vekt på bærekraftig utvikling av naturressurser og kultivering og vedlikehold av landområder, sier daglig leder Peter Jung i LAM Land- und Forstwirtschaft.

– Hvorfor er dere interessert i skog- og utmark nord i Trøndelag?

- Vi ble nødvendig til å delta i en budprosess og forsto raskt at det å bli en langsiktig eier av disse selskapene ville passere godt med stiftelsens kjerneverdier som er pålitelighet, ansvar og integritet. Vi er glade for at budet vårt ble akseptert. Vårt eneste virksomhetsområde er landbruk og skogbruk, sier Jung, og understreker at målsettingen deres er å forvalte skogen som den er, samt å videreutvikle og kultivere den på en bærekraftig måte.

- Vi vil fortsette og gjøre de nødvendige investeringene for å vedlikeholde og utvikle skogeiendommene, sier Jung.