(Trønderdebatt)

Vi trenger et felles løft for å øke kvinneandelen i landbruket, la oss begynne med å slå fast at mangfold lønner seg og at kvinner kan.

Høyres landbruksnettverk har de siste årene reist rundt og besøkt gårdsbruk og næringsmiddelaktører over hele landet. Vi har møtt mange menn på disse rundene, men ser også at stadig flere kvinner gjør seg gjeldende både som kreative gårdbrukere, men også i verdikjeden rundt.

Det er kun 16 prosentkvinner som driver gårdsbruk i Norge. I verdikjeden rundt landbruket er 90% menn. Det er omtrent 50-50 fordeling mellom menn og kvinner som har odel på gård, men fortsatt er det mange kvinner som velger bort gårdslivet.

Mangfold lønner seg i alle bransjer, også i landbruket. Kvinner i landbruket har bidratt til mer oppmerksomhet rundt lokalmat, økologiske varer, grønn omsorg og helse og utdanningstilbud på gårdene. Dette har blitt en viktig biinntekt for landbruket.

Flere kvinner i landbruket vil dessuten kunne sette fart på det teknologiske løftet i bransjen, for å skape et mindre arbeidsintensivt landbruk, spesielt innen grøntnæringene.

Kvinner vil også kunne bidra til et sterkere sosialt miljø på gården, noe som også har mye å si for psykisk helse. Det viser seg at kvinner oftere drar med seg partner inn i arbeidet på gården enn vise versa.

Vi oppfordrer næringsmiddelindustrien, faglagene og ikke minst mor som far, til aktivt å jobbe for rekruttering av kvinner til landbruket. Har du en datter som har odelen, legg da til rette for at det blir henne som tar over.

Vi trenger et felles løft for å øke kvinneandelen i landbruket, la oss begynne med å slå fast at mangfold lønner seg og at kvinner kan.

Høyres landbruksnettverk består av stortingsrepresentantene Guro Angell Gimse (Trøndelag), Ingunn Foss (Agder), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Margunn Ebbesen (Nordland), Torill Eidsheim (Hordaland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark), Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud) , Ingjerd Schou (Østfold), Bente Stein Mathisen (Akershus), Liv Kari Eskeland (Hordaland), Frida Melvær (Sogn og Fjordane), Margret Hagerup (Rogaland), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Akershus, Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark) og Marianne Haukland (Troms- og Finnmark) samt stortingskandidatene Anna Molberg (Hedmark) og Kari-Anne Jønnes (Oppland).