ØYSLETTA: I april fratrådte Irene Haug stillinga som daglig leder/rektor ved Overhalla Montessoriskole, og det har vært knyttet spenning til hvem som ville overta sjefsjobben. Nå er det klart at Marianne Aasum trer inn i stillinga i august.

Aasum kommer opprinnelig fra Snåsa, men er bosatt i Grong. Hun har lang fartstid i skoleverket, og har siden 2007 vært montessoripedagog. Hun kommer nå fra ei stilling ved Snåsa Montessoriskole, hvor hun også har hatt funksjon som stedfortreder for rektor.

Styreleder Svein Helland uttaler at han og styret er meget godt fornøyd med få Aasum som ny daglig leder, og roser samtidig de ansatte ved skolen.

– De er meget fleksible og imøtekommende for å ta et ekstra tak i den perioden skolen er inne i, sier han.

Montessoriskolen på Øysletta har både barneskole- og ungdomstrinn og er godkjent for 60 elever, og opplever stor pågang på skoleplasser.

– At det er venteliste på å få elevplass ved skolen, tar jeg som et tegn på at skolen er populær og at det arbeides godt, sier styrelederen.