Trøndersk Matfestival står for døra igjen 29.-31. juli. Heldigvis!

I fjor ble denne velsmakende begivenheten sterkt redusert på grunn av pandemien, men det ble gjennomført regionale matturneer rundt om i Trøndelag som erstatning. I år får vi ikke bare en matfestival som er tilbake til «normalen» - vi får også lokale matarrangementer på kjøpet i uka etterpå. I mer enn ei uke står trøndersk hverdags- og festmat på menyen. Lokale produsenter og tilvirkere har ligget i langvarig hardtrening for å ha nok produkter og for å kunne tilby varer av ypperste kvalitet.

Trøndersk Matfestival er virkelig en fest. Trønderske tilbydere står på pinne for oss matglade forbrukere for å vise fram alt de har å tilby. De har noen av verdens beste råvarer å gasse seg i – av alle slag – hentet fra havet, fjordene, elvene, breie landbruksbygder samt fra skogen og fjellet. Her drives volumproduksjon som bidrar til å forsyne landets behov for mat, og for å eksportere til mottakere verden rundt. Her drives småskalaproduksjon basert på de samme råvarene, med spesialiteter som også holder både nasjonalt og internasjonalt toppnivå. Hvert år konkurreres det om å presentere de beste og mest velsmakende produktene i ulike kategorier.

I Trøndelag har kokkekunsten dessuten fått et skikkelig løft, med flere nominasjoner til Michellin-guiden i løpet av de to-tre siste åra. Tre restauranter i Trondheim kan smykke seg med denne internasjonalt anerkjente hederen. Alle har utmerket seg gjennom fremragende kokkekunst, og bruk av førsteklasses trønderske råvarer som basis.

Denne langsiktige satsinga har kommet i stand blant annet med basis i Trøndersk matmanifest som ble signert første gang i 2011 av mange sentrale aktører innen politikk og samfunnsliv, kokkelaug, landbruket og sjømatværingene. Manifestet hadde som formål å «…skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet».

Matsamarbeidet er styrket og videreutviklet gjennom disse ti åra, og bevisstheten om både råvarevolum- og kvalitet, kokkekunst og mat som attraksjon har gitt den trønderske matsatsinga et kraftig løft. Ambisjonene har også vært klare: Trøndelag skal være matregion nummer 1 i Norge!

Dette målet blir svært relevant når vi går inn i det siste året med forberedelser før Trøndelag virkelig kommer på matkartet som European Region of Gastronomy (europeisk gastronomi-region) i 2022. Da vil alle sanser og oppmerksomhet være rettet mot hva Trøndelag har å vise fram. Dette er virkelig en attraksjon – og en mulighet for Trøndelag som region, og ikke minst for produsenter og tilvirkere, til å skape interesse for hva vi har å tilby i matvegen.

Både som matproduserende nasjon og som reiselivsstrategi er dette en unik mulighet. Vi kan få matglade turister fra Europa og resten av verden til å prioritere Trøndelag som attraktivt reisemål i mange år framover. Gjennom denne felles satsinga kan vi i realisere de målene som matmanifestet satte:

- Fremme de trønderske råvarene og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell

- Bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse

- Bidra til å markedsføre og bruke mat aller mattradisjon som en attraksjon

- Bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen

- Bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner

- Bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn

- Fremme god mat og matkultur hos barn og unge

- Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.

I dag kan vi slå fast at målene i matmanifestet har stått seg, og bidratt til både interesse, kunnskap og gode matopplevelser. Ut fra denne samordna matsatsinga har det vokst fram viktige instanser, tiltak og satsinger i tillegg til Trøndersk Matfestival, ikke minst «Oi! Trøndersk mat og drikke» og «Matriket Midt».

Strategiske satsinger trenger ikke alltid å være vellykket. Men matsatsinga i Trøndelag har gjort det, og skapt både entusiasme og identitet.

God appetitt!