Dette angår i større skala for blant annet sykefravær på kommunens sykehjem og skoler. Dette er veldig viktige roller i en kommune, og et slikt sykefravær må tas på det største alvor.

Jeg vil ta avstand fra uttalelser av partimedlem og fylkestingspolitiker Anna Konstanse Holan Almli i Namsos, og de signal som gis av personer med verv i moderpartiet Nærøysund Høyre og Høyre sentralt. La det være helt klart at jeg stiller meg kritisk til slike uttalelser gitt fra en politiker som bor i Namsos mot vår kommune. Man skal mene det man vil, men vi kan ikke la dette stå ubesvart.

Jeg viser til en tidligere tjeneste Vikna kommune tilbydde sine ansatte, som var et bra eksempel på godt samarbeid mellom kommune og privat sektor. Det at daværende Vikna kommune tok til tak, og turte å tenke utenfor boksen i den hensikt å løse et samfunnskritisk problem, er i seg selv en bragd. Resultatene av et slikt samarbeid med lokalt næringsliv var gode og tydelige. Det å inkludere flere tjenester som en del av verktøykassa sparte daværende Vikna kommune for 320 sykepengedager på 15 måneder.

Dette er tall som taler for seg selv, og som man skal ha respekt for, uansett hva man må mene rundt et slikt samarbeid omkring privat næringsliv. Slike samarbeid viser seg gang på gang å gi resultat. Dette er god politikk.

Hva gjelder i dette tilfellet akupunktur, er det for øvrig også en rekke studier som taler i dens sak. I Tidsskriftet til Den Norske Legeforeninga ble det konkludert med følgende: «Ettersom akupunktur har dokumentert effekt på en del vanlige lidelser, vil metoden kunne være til nytte for de pasienter som responderer på behandlinga.»

Det jeg ønsker å påpeke i Vikna kommunes tilfelle er ikke behandlingsmetoden som sådan. Strengt tatt er det irrelevant om det er akupunktur eller noe helt annet som reduserer sykefraværet. Det essensielle var faktisk kommunens åpne innstilling til nye løsninger og vilje til å samarbeide med private tilbydere. I dette tilfellet bedret det helsa til både kommunens ansatte og kommunens økonomi.

Dersom en slik avtale hadde en investering på 100 000 kr og avkastning på 700 000kr på 15 måneder, ser jeg ingen grunn til å ikke fortsette med dette. Dette er midler som kunne blitt brukt på tjenester som f.eks.et bedre helsesykepleier-tilbud på skolene i kommunen. Jeg tør ikke engang tenke på hvor mange ungdomsklubber man kunne ha finansiert med slike midler.

Jeg mener det er en bragd av Vikna kommune å tenke utenfor boksen. Spesielt når det viser til resultater, ikke bare økonomiske, men det aller viktigste; at kommuneansatte får hjelp med helsa og kan være i arbeid. Hva er det som gjør at Nærøysund kommune ikke benytter seg av et slikt tilbud? Vikna kommune tenkte utenfor boksen, og skapte resultat. Nærøysund Kommune innehar nå denne kunnskapen, men velger å ikke tilby sine ansatte denne tjenesten. Det er på tide at kommunen hører på sine ansatte, og svelger sin tilsynelatende ideologi som motsier sunn fornuft. Finnes det tiltak som fungerer, bruk det – uavhengig av om det er staten eller det private som er tilbyderen.

Jeg har sett på ulike kommunale tjenester som er en del av Nærøysund kommunes verktøykasse i dag. I verktøykassa finner jeg bla «Frisklivssentral» som en kommunal tjeneste. Jeg ønsker svar fra Nærøysund kommune på utgifter tilknyttet- og resultater en slik kommunal tjeneste har gitt.

Hvordan er sykemelding blant kommunens ansatte i dag? Hva har kommunen gjort for å begrense dette?