Jeg lurer egentlig på hva grunnskolen driver med i Norge. Denne gangen tenker jeg på 10. klasse-matematikk.

Selv har jeg kun 9-årig grunnskole, men ble også da utsatt for samme tortur.

For det kan ikke være annen grunn til å drive å terpe på ligninger med en masse ukjente x'er og y'er – for så å sette en prøve på svaret eller forkorte ligningen. Hva i alle dager er poenget!??

Greit nok, det er sikkert atomfysikere, rakettforskere og andre høyt utdannede spesialister som har bruk for dette. Men den menige mann får aldri bruk for dette! Derfor mener jeg det er helt fullstendig galskap å bruke siste del av 9. klasse og langt ut i 10. klasse på dette.

Greit nok å ha en kjapp innføring om dette og ferdig med det. Men nei da, man må selvsagt ha prøver i dette også, som er med på å sette karakteren i faget, som for mange blir dårlig. Dette er med på å ødelegge både lyst og glede med matematikk – og man går glipp av læring av fornuftig matematikk som man har bruk for i dagliglivet. Jeg vet dette er realiteten, av erfaring!

Hold slik svada-matematikk på høgskoler eller på plasser for spesielt interesserte.