NAMSOS: Mattilsynet har ført tilsyn med dyrevelferden i 310 dyrehold i region Midt de første åtte månedene. Det er avdekket større og mindre brudd på regelverket i 52 prosent av sakene:

  • Fire dyreholdere er pålagt å legge ned sitt dyrehold.
  • To dyreholdere har fått aktivitetsforbud.
  • Mattilsynet har anmeldt to dyreholdere til politiet.
  • Det er fattet vedtak om overtredelsesgebyr i tre saker.
  • Fem saker er håndtert med alvorlig vanskjøtsel av dyr.

Mattilsynet presiserer i pressemeldinga at brudd på regelverket ikke trenger å bety at dyr lider.

Mattilsynet mottar et stort antall bekymringsmeldinger fra publikum og andre. I første og andre tertial har region midt mottatt 1.225 bekymringsmeldinger om dyr.

– Alle meldingene vurderes, men det er de alvorlige regelbruddene vi skal ha melding om og følge opp. Det er vanskelig for publikum å vurdere alvorlighetsgraden, og i mange tilfeller viser det seg at dyrene har det fint. Det er dessverre slik at mange legger inn meldinger som mangler vesentlig informasjon, som for eksempel dyreholders navn og adresse. Slike meldinger får vi dessverre ikke fulgt opp, melder Mattilsynet.