NAMSOS: Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset til nye områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på en rekke fugler i Sør-Norge.

Fugleinfluensa

 • Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl.
 • Ved nærkontakt med smittet fugl har det også i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet.

KILDE: Folkehelseinstituttet

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Han viser til at det er trygt å spise fugl som allerede er blitt skutt, og påpeker at det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøtt.

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:

 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold
 • Telemark
 • Viken
 • Oslo
 • Innlandet

Disse artene er det nå forbudt å jakte på (For noen av disse artene er jakta allerede avsluttet):

 • storskarv
 • kråke
 • skjære
 • ravn
 • brunnakke
 • grågås
 • kanadagås
 • knoppand
 • kortnebbgås
 • krikkand
 • kvinand
 • laksand
 • mandarinand
 • siland
 • stivhaleand
 • stokkand
 • stripegås
 • svartand
 • toppand
 • ærfugl

Selv om risikoen for smitte til mennesker er svært lav, minner tilsynet om noen prinsipper:

– Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig undervegs i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset undervegs, sier Tronerud.