Jeg leser i Namdalsavisa at ledelsen i Scandza/Synnøve Finden har informert om at arbeidsplassene i Namsos står i fare, dersom regjeringa bestemmer at subsidieringa av deres virksomhet blir avvikla.

Scandza/Synnøve Finden, innrømmer at de mottar et tilskudd på 27 øre pr. liter melk, tilsammen 35 millioner pr år, til sin osteproduksjon.

Det opplyses ikke om hvor disse 35 tilskudds-millionene kommer fra.

Disse 35 millionene kommer fra norske melkeprodusenter. Det er hardtarbeidene personer med 7-dagers uke, og lange arbeidsdager, som må betale for å holde aksjeutbyttet til Scandza oppe. Som om ikke dette er nok, må de samme personene også jobbe for å holde aksjeutbytte oppe for eierne av Q-meieriene AS, Rørosmeieriet AS, med flere! Staten har pålagt å trekke pengene fra i melkeoppgjøret! Kr. 1,50 pr liter melk.

Det vil si at en bonde som leverer litt over 333 tusen liter melk i året får et trekk på en halv million kroner i sin inntekt hvert år!

Til direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Scandza/Synnøve Finden, Sofie Oraug-Rygh: Ser du ikke at dette er i ferd med å ta knekken på norsk melkproduksjon, og livsgrunnlaget for deres egen virksomhet?

Til politikerne som møter lobbyistene: Ser dere galskapen?