Mener Westers kontrollvarsling er livsfarlig

– Forretninger av dette slaget er utvilsomt med på å undergrave livsviktige visjoner, mener Rusfri Trafikk.