tirsdag 20.03 2018

Retten til å ha dyr

For egen regning

mandag 19.03 2018

Felt av Facebook?

«Paradoksalt nok kan det spille rett i hendene på Listhaugs støttespillere.»

Vergemålsreformen er i strid med rettsstatsprinsipper

Leserinnlegg

fredag 16.03 2018

En kirkeasylaktivists bekjennelser

torsdag 15.03 2018

«Slå sammen helseforetakene»

onsdag 14.03 2018

«Trening som medisin» i vår kommune

tirsdag 13.03 2018

«Stemmen det er verdt å lytte til»

Kommentar:

«Stemmen det er verdt å lytte til»

Kommentar:

Hvorfor trenger Stortinget nytt postmottak? Har de ikke hørt om epost og Digipost?

mandag 12.03 2018

«Rømt oppdrettslaks truer villaksen – fiskeriforvalteren slår alarm»

Innspill:

tirsdag 06.03 2018

MENINGER

Hvorfor griper ikke Gud inn?

MENINGER: Roald Iversen, Ph.D. i teologi, prost i Namdal prosti

torsdag 01.03 2018

NA mener

Nok et gufs fra fortida

fredag 23.02 2018

MENINGER

Dårligere vilkår fremmer ikke rekruttering av sykepleiere!

Meninger

Aktiv alderdom - lokale forutsetninger

onsdag 21.02 2018

Bindal bør si JA!

Ja - og Nei-siden med sine anbefalinger:

Bindal på egne bein – eller en utkant

tirsdag 20.02 2018

Sp vil sitte på gjerdet

NA MENER

mandag 19.02 2018

Hvem har ansvaret for oppdragelsen av den oppvoksende generasjon?

Det som av og til skjer er at lærere som ikke er av den hardbarka, supermann/-kvinnetypen finner ut at de brytes ned av læreryrket. De som i utgangspunktet er omsorgsmennesker vil knekkes fordi det aldri er tid nok til å gi den omsorgen de ser barna trenger.