torsdag 10.10 2019

Høyre om rettssikkerhet

Domstolene må ikke bli distriktspolitikk

Et ekspertutvalg har foreslått å redusere antallet tingretter. Ikke fordi de elsker sentralisering, men fordi de mener det gir bedre rettssikkerhet.

Når merkinga mangler:

Takk til Statens vegvesen!

Fv 17 er som kjent en hovedferdselsåre fra Sør Helgeland  og sørover og går gjennom Bindal, og det er til dels – særlig i sommerhalvåret – stor trafikk. 

Mytebygging om jegere

«Hver høst kommer det leserinnlegg fra ulike dyrevernere, der jakt og jegere framstilles som et onde som truer norsk natur»

Innspill

tirsdag 08.10 2019

Fyr uten skam

Bioenergi – bra for klima og bra for kraftsystemet

Hvordan kan vedfyring og moderne bioenergiløsninger som flis og pellets være et godt klimatiltak?

Fordommer mot funksjonshemmede

Meld i fra 48 timer før, og aller helst, velg bilen

Jeg bruker en elektrisk rullestol for å komme meg rundt. Jeg gjør som alle andre 29-åringer. Jeg er med venner, drar på byen, deltar i frivillig arbeid og er avhengig av kollektiv transport for å komme meg rundt.

Regjeringens triste budsjetthilsen til samene fører til:

En en skammelig splitt- og herskstrategi

Denne uken er det 40 år siden sultestreikene startet utenfor Stortinget i forbindelse med Alta-aksjonen, og det er 30 år siden Sametinget ble åpnet. Regjeringen velger å markere dette med en trist budsjetthilsen til samene i årets forslag til statsbudsjett.

Verdensdag for psykisk helse

Ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi

fredag 04.10 2019

Er det slik at skolebarn fra Mebygda ikke er verdt like mye som barn som bor i tettbebygde strøk?

NA MENER

Foreldre som skader barn

Kun én av sakene førte til en domfellelse under kategorien drap

«(...) Tiltalte satt deretter et kne i [barnets], rygg mens han løftet opp overkroppen ved å holde en hånd rundt halsen til [barnet], og den andre over nese og munn, mens han klemte til med begge hender i den hensikt å drepe gutten.»

175 distriktskommuner står i fare for å miste rundt 4 milliarder kroner i årlige inntekter

Ranet av kraftkommunene

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle fremme forslag til hvordan skattesystemet kunne tilpasses for å øke investeringene i vannkraft har levert et forslag som tar vekk milliardinntekter fra kommunene uten å legge til rette for økte investeringer.

La havørna leve

Vindkraft har lenge vært et omstridt tema innen norsk energipolitikk.

Kulturfestuke på Namdalseid og Statland 2. – 8. september 2019:

Kultur på blå resept

Hver dag i en hel uke skjedde det noe som var til glede for alle beboerne ved Namdalseid helsetun, og alle andre som var interessert og nysgjerrige på hva som skulle foregå.

Kommentar:

På grunn av min glitrende bukse ble jeg kalt homo og truet med juling

Kjemp for Namdal tingretts fremtid

Utfordrer NVE og Statnett

Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet

Forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft i Norge ble presentert 1.4.19. Vi stiller oss undrende til at Namdalen med sine 11 involverte kommuner i det hele tatt er vurdert som g  egnet til vindkraftproduksjon.

torsdag 03.10 2019

Videregåendeelever på Namdalskysten får tidlig smaken på arbeidslivet:

«Det er nå jeg virkelig har lært»

Videregående skoler på Namdalskysten har suksess med virkelighetsnær undervisning i bedrift. For kompetanse er mer enn teoretisk kunnskap. Det er også praktiske ferdigheter.

En enkel telefonsamtale kan være effektiv start til å få tilbake tryggheten i hverdagen

Distriktene trues

De rikes regjering

Olje og Energidepartementet ga NVE i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget viste, ikke overraskende, at store deler av Midt-Norge kan dekkes med vindturbiner.