torsdag 13.02 2020

Etterpå: klokskap

Endelig snakker Norge om selvmord.

Noen har mistet sine nære og kjære, noen har forsket på selvmord, noen har prøvd selv og overlevd. Hensikten er ulik. Ikke alle gjør det for å hjelpe andre, noen ønsker å kritisere hjelpeapparatet.

NAV-brukere har også rettsikkerhet

onsdag 12.02 2020

Nei til mer oppdrett i Indre Follafjorden

tirsdag 11.02 2020

Ingen som går inn i et yrke som gårdbruker, ønsker at det skal ende slik.

NA mener

Vindkraftanlegg eller ikke:

Skal vi ha dårlig samvittighet?

Masseuttak på Salsnes:

Hvor mye industrialisering av nærnaturen skal vi tåle?

De siste ti årene har jeg gått fra å være salsnesbygg, til å bli eidbygg, og jeg kan nå kalle meg namsosing dersom jeg ønsker det.

mandag 10.02 2020

Helt, ikke stykkevis og delt sykehustilbud

Åshild Brun-Gundersen har hatt et innlegg på trykk i denne avis hvor hun anklager Ap for å ville ha et todelt helsevesen. Dette fordi vi ikke er for den kommersielle ordningen fritt behandlingsvalg som høyre-regjeringen innførte i 2015.

Gruppelederne til alle politiske partier i Namsos:

Jøa t`land 24/7

Hensikten bak dette pågående fylkeskommunale prosjektet er en bedre forbindelse mellom øya Jøa og fastlandet i Namsos kommune, og vi liker fylkestingets vilje til å satse på et spennende og nytenkende prosjekt i Namdalen. I dag er dette en ferjestrekning på 700 meter. N

fredag 07.02 2020

Forskjellene øker

Statsråd Bollestad:

Statskogs salg av skog – et oppdrag fra rødgrønn regjering

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) er i harnisk over at Statskog SF selger enkelte, spredte skogeiendommer. Enten lider Ap av kollektivt hukommelsestap – eller så er dette nok et eksempel på at partiet vingler i saker med en distriktspolitisk dimensjon. Skogsalget ble satt i gang av den rødgrønne regjeringen i 2011.

Mistroisk holdning til privat næringsvirksomhet:

Hvem skal drifte fylkesveinettet?

Flertallet med venstresida i Fylkestinget har gitt Fylkesrådmannen marsjordre om å utrede og utforme en plan for etablering av drift og vedlikehold av fylkesvei i hel eller delvis egen regi.

Havbruksskatten kan ødelegge kystsamfunn over hele Norge

Vi er tre NNN-tillitsvalgte i fiskeindustrien som ønsker å fortelle hvor fortvilte vi er over forslaget om å innføre havbruksskatt.

torsdag 06.02 2020

Hei, ordfører Amund. Nå er det ett år siden du sa at «kultur skal være et satsingsområde i Nærøysund kommune»

Var fjorårets valgkamputspill og programforpliktelser bare en velgerflørt?

La oss snakke litt om elefanten i rommet

Viste du at Trøndelag skal bli klimanøytralt innen 2030? Og viste du at flertallet kun vil regne med våre direkte utspill av klimagasser?

Fortsatt innsats for samiske rettigheter

Innspill

onsdag 05.02 2020

Vi skal oppføre oss som folk!

Raseriet må aldri gå ut over uskyldig

tirsdag 04.02 2020

Si nei til vindkraftverk på Innvordfjellet - nå!

Nå står mye på spill for Namdalen.

Norsk Vind svarer generalsekretæren i Norsk Friluftsliv:

Heimdal mangler globalt perspektiv

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv er kritisk til kampanjen vår, Klokka tikker. Han tar opp viktige spørsmål. Vi er helt enige i at vindkraft ikke er den eneste løsningen. For å redde klimaet og naturen må vi bruke alle de løsningene vi har.