NA mener

Nye runder før nyttår?

Fylkesmann Inge Ryan ber flere kommuner i Nord-Trøndelag tenke seg om en gang til før de setter et sluttstrek for kommunereformen. Blant dem – en rekke namdalskommuner.

..men det blir å tro på julenissen at eksempelvis Sp i Overhalla ville ofre tid på slikt.

Meninger

Som andre fylkesmenn før ham, anbefalte ikke Ryan noen form for tvang. I si tilråding til nye kommuner valgte han å følge de vedtakene som er fattet. I Namdalen innebærer det bare en ny kommune etter at Namdalseid og Fosnes vedtok å slå seg sammen med Namsos. I tillegg følger Ryan ønsket fra innbyggerne på Lund om at de blir overført til Namsos. Verre er det for Leka kommune som ser ut til å miste sine innbyggere i Gutvik og Austra til Nærøy. Mange på Leka føler nok at motvinden kommer fra mange kanter om dagen.

Det er interessant at Ryan oppfordrer Høylandet, Overhalla og Flatanger til å bruke tida fram mot jul til å se på muligheten for å slå seg sammen med Namsos. Det finnes en rekke gode argumenter for det, men det blir å tro på julenissen at eksempelvis Sp i Overhalla ville ofre tid på slikt. De har forsikret sine innbyggere om at Overhalla vil klare seg utmerket godt på egen hånd for all framtid.

Ryan påpeker at kommunene kan få store utfordringer om noen år med å løse de kommunale oppgavene de blir pålagt av staten, spesielt de små kommunene. Derfor er han opptatt av at kommunene i Indre Namdal ser etter muligheter for å samarbeide tett – eller slå seg sammen. I Indre Namdal kan avstand og folketall tale mot kommunesammenslåing, men Ryan vil altså at flere stener skal snus. Det er fornuftig.

Avstand og folketall er i utgangspunktet ikke noe problem i Ytre Namdal. Det er synd at lokaliseringsdebatten har forkludret det som kunne ha blitt en ny og slagkraftig kommune, blant annet landets største oppdrettskommune. Båten har ennå ikke lagt fra kaia i Ytre Namdal, men det begynner å haste.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har ved flere anledninger sagt seg fornøyd med antall nye kommuner som vil komme. Det tallet ville ha vært langt høyere om regjeringa hadde vært klarere i sitt budskap om hvilke nye oppgaver, og nødvendigheten av det, som vil bli pålagt kommunene i framtida. Fraværet av det har gitt flere Sp-politikere spillerom for drive med skremselspropaganda for å berge sine ordførerposter i små kommuner.