Bayer funderer

Oslo-syken

Meninger

Det mest typiske med ovennevnte sykdom er at symptomene opptrer stort sett bare i Oslo, men kuren må hele landet ta del i.

Første gangen jeg la merke til denne syken, var da strandloven ble innført. Den var løsningen på et lokalt problem i Oslo-området og deler av Sørlandet. Men loven gjelder for hele landet, også fraflyttingsområder i Nord-Norge.

Nå er det mange som vil bo i Oslo. Da blir det trangt om saligheten innenfor bygrensene. Dermed skjønte man at man måtte bygge tettere, og dermed utgikk et bud om fortetting. Problemet var bare at det ser ut til å gjelde også områder av landet som ikke har Oslo-problemet.

I tillegg blir boligene i Oslo ekstremt dyre. Kvadratmeterprisen skyter i været, og folk må ta opp store lån for å få seg et krypinn. Myndighetene er bekymret for gjeldsnivået til folk. Da blir det snakk om å kreve mer egenkapital samt å heve renten slik at folk ikke tar opp store lån. Det kan være lurt i de områdene problemene finnes, men jeg frykter at også fraflyttingsområder også får smake den samme medisinen.

Stor trafikk og dertil hørende forurensing preger også Oslo. Da må prisene opp på det som skader miljøet opp og vi må reise mer kollektivt. Igjen skjer det samme. Prisene på drivstoff går opp over alt, også der det finnes minimalt med kollektivløsninger og innbyggertallene går ned.

I mellomtiden graves det store hull i Oslo for blant annet å huse bilene til våre folkevalgte. Her flyter milliardene lett mens båt- og bussruter legges ned over hele landet. Enda noe at stortingsbilene står trygt under jorden mens deres eiere står på talerstolen og argumenterer for grønt skifte og kollektivløsninger.

En av grunnene til byggingen av garasjer er at PST er bekymret for terrorisme. Faren er kanskje større for at velgerne ikke vil ha dem om ting fortsetter slik, og da hjelper ikke sikre garasjer.

Og sånn går no dagan.