Stopp tyvfiskerne i Bogna

Meninger

Bogna er en elv som er oppdelt i seks soner. Det selges 39 døgnkort i fire av sonene. To av sonene har fritt kortsalg. På nettsiden til Bogna kan man lese resultatet fra fisket i 2015. Det ble tatt 451 laks på totalt 954 kg. Det resulterte i en laks pr. kort i en sesong med svært varierende vannstand.

 I NA den 2. juli i år kom jeg med kritikk om forholdene i elva, og rundt elva. Det gikk ut på at i sone 5 var det nesten ikke framkommelig på grunn av store trær som var veltet over stien, og i elva. Stien var grodd igjen. Utedoen hadde vært full i fire år. Jeg etterlyste også hvem som hadde ansvaret/oppsyn med elva. Fiskerne var bekymret vedrørende forvaltningen av Bogna som lakselv.

Galt bilde

Her er resultatet for 2016. Det var lite vann i elva i juni og juli, men minstevannføring, og til tider bra med fisk i elva. I slutten av juli og hele august var det perfekte forhold med god vannføring. Det ble i juni bare tatt 15 laks i hele vassdraget. I juli ble det tatt 14 laks i sone 5. Og i august med perfekte forhold i elva, ble det tatt kun 2 laks i sone 5. Med en kvote på 2 laks pr. kort i døgnet. Og en forlenget sesong som varte i tre måneder, ble det kun tatt 22 laks i sone 5. Og for hele vassdraget ble det tatt 151 laks med en total vekt på 218 kg.

Når de som sitter på et kontor flere mil ifra Bogna skal bestemme kvote og regler for elva neste år, vil få et helt galt bilde av de faktiske forholdene, med å se at det bare ble tatt 218 kg på hele sesongen.

For at vi fiskere skal kjøpe kort, er det aller viktigste at vi vet vannstanden til enhver tid. På nettsiden til Bogna tar det flere dager mellom hver gang vannstanden blir oppdatert. Fiskere som kommer fra andre steder i landet, og ikke vet om det er vann i elva, velger heller andre elver.

I Årgårdsvassdraget som også er en smålakselv, registreres fangst, vannstand og laks som går opp trappen hver dag. Dette må man finne en bedre løsning på. I løpet av juli og august ble det solgt kun 35 kort av totalt 434 kort i sone 5. Tidligere bestilte vi kortene om vinteren, for å sikre oss et av kortene. Nå ble det solgt kun ni kort for hele august i sone 5.

Miljøkriminalitet

11. Juli kjøpte jeg og min bror kort i sone 5. Forholdene var de samme. Ingen ting hadde blitt gjort, noe jeg rapporterte tre dager senere ble utedoen tømt. Trærne ble liggende. Det var minstevannføring, men bra med laks i elva.

 Da vi kom oppunder fossen og skulle begynne å fiske, var det første jeg så at noen hadde greid å fjerne de røde merkene på begge sider av elva, som markerer fredet sone.  Så ser vi et hvitt tau under vann med rester etter garn. De som hadde satt garnet, hadde ikke greid å få opp tauet da det hadde satt seg fast. Og kuttet derfor garnet med kniv. Når folk setter garn nedenfor en laksetrapp, i en kulp som ikke er stort lenger enn en garnlengde og ikke mer en tre meter på det smaleste, er det miljøkriminalitet av verste sort.

Hvor mye laks tror dere det blir tatt på garn i mørketiden, og etter at laksesesongen er ferdig? Når man tør å gjøre dette på lyse sommeren... Dette er ikke første gangen de er der. Jeg tror ikke dette blir gjort bare for spenningen sin skyld. Men for vinningen sin skyld, i kroner å ører, uten at jeg skal utdype det noe mer. Grunnen til at de tør å sette garn nå er veldig enkelt.

Tidligere var det Kjell  Stendahl som var kortselger. Der rapporterte vi fangsten, og tok opp problemer hvis det oppsto noen. Han hadde bra kontroll på elva.

Fritt fram for tyvfiske

Det nye ifra året er at det er jakt-fiske.no som har tatt over kortsalget. Man kjøper kortene på nett, eller mobilen. Man ser hele tiden hvor mange kort som er solgt, enkelt og greit. Dessverre passer dette helt perfekt for tyvfiskerne. De går inn på mobilen og sjekker om det er solgt noen kort. Kortene går ifra kl. 12 på dagen til 12 neste dag. Er alle kort ledige om kvelden, er det fritt fram.

Ettersom sone 5 ligger langt fra folk, parkerer de ved brua. Setter muligens igjen en vakt. Går de fem-minuttene det tar å gå opp til fossen, og setter garnet. I 2015 døde nesten all stamlaks på grunn av sykdom. Nå blir det drevet med rovfiske av verste sort.

Denne elva er for liten til at den tåler denne beskatningen. Et av tiltakene må være å få tilbake fiskerne i elva for å gjøre det vanskeligere for tyvfiskerne. Oppfordrer også de som driver og bader oppunder fossen i fredet sone etter sesongslutt, om å finne en annen badeplass. Laksen trenger ro i gyteperioden.  Med lite vann er det lett for at laksen blir stresset, og da får en sykdom i elva. Var oppe i elva nå 4. oktober. Det var en glede å se at stien nå var ryddet, alle trær var fjernet. Håper dette blir fulgt opp når sesongen starter neste år.

Med hilsen fra en bekymret laksefisker.