– Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

I vår ble Namsos Venstre klubbet i kommunestyret. Venstres 16 minutter med taletid var oppbrukt. Resten av saklista gikk dermed uten at Venstre fikk sagt sitt. Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre.

STOPPER DEBATT? Venstres Geir Olav Knappe mener at posisjonen i Namsos med ordfører Arnhild Holstad (Ap) i spissen, bryter med demokratiske prinsipper ved å ikke åpne for grundige debatter i kommunestyret. 

Meninger

Det er størrelsen på partiene som til nå har styrt fordelingen av taletiden i kommunestyret. Ap har fått 49 min., Høyre 22 min., Sp 16 min., KrF 13 min., SV 19 min., Venstre 16 min. og Frp 16 min. Venstre er mot en slik fordeling, fordi den er udemokratisk og fordi den bryter kommuneloven. 

Saken er ikke vanskelig, og de kvasseste knivene på området, professorene Bernt og Overå, sier det slik: «Verken kommunestyret eller partigruppene har råderett over enkeltmedlemmers utøving av sin talerett.» (Kommuneloven med kommentarer av Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå, 5. utg. 2011.)

Hvorfor velger posisjonen i Namsos likevel å sette demokratiske rettigheter til side?

Under siste kommunestyremøte hadde vi nok en diskusjon om saken, og posisjonen, med varaordføreren i spissen, var svært tydelig. «De skulle stå knallhardt på dagens praksis.» Det ble også hentydet at Venstre burde stille bedre forberedt til møtene, innenfor rammene som var gitt.

Er ordføreren, innbyggernes fremste tillitsvalgte, bekvem med en slik holdning? Og hva skal vi, ifølge ordføreren, bruke kommunestyret til?

Venstre har siden episoden i vår gjentatte ganger tatt opp saken uten at det har hjulpet. Saken er også behandlet i utvalget for politikernes arbeidsvilkår, uten at det heller har avklart saken. 

Taletidsaken kunne vi enkelt løst i kommunestyret, men posisjonen ønsker å stå på dagens ordning. Venstre velger derfor å sende en lovlighetsklage på taletidsvedtaket fra sist kommunestyremøte. Det er unødvendig og dumt at saken må gå så langt.

Det er viktig å ha god forvaltning av ordskiftet i kommunestyret, og det krever stø hånd av møteledelsen. Noen saker er kurante, mens andre krever tid og refleksjon. Taletid pr. sak kan være en fornuftig ordning, særlig der taleiveren er stor og tiden knapp.

Åpenhet, diskusjon og inkludering er viktige demokratiske prinsipper for oss i Venstre. Prinsipper som ville gjort kommunestyret godt. Kommunestyret som en politisk arena for åpen debatt og gode forslag fordrer at alle kan uttale seg i alle saker. Posisjonen i Namsos synes tydeligvis noe annet.