Leserinnlegg

Er det lite å diskutere i kommunestyret?

Åpne Debatter SVs Siri Andreassen Devik mener at kommunestyrets sal er skal være plassen for åpne debatter hvor representantene for komme til ordet. Hun mener at taletidsdebatten som Geir Olav Knappe (V) har dratt i gang er prinsipielt viktig.  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Lørdagens NA ga et interessant perspektiv på det som foregår i kommunestyrets sal.

Fra journalistens ståsted var den reelle debatten fraværende med unntak av taletidsdebatten da. Undertegnede tolker at journalisten oppfatter taletidsdebatten som lite relevant og mener at kommunens rekordoverskudd betyr lite behov for diskusjon. Ja, man kan fristes til å være enig om man mener at politikernes oppgave kun er å sørge for at «butikken går godt».


– Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

I vår ble Namsos Venstre klubbet i kommunestyret. Venstres 16 minutter med taletid var oppbrukt. Resten av saklista gikk dermed uten at Venstre fikk sagt sitt. Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre.

 

Som politikere blir vi imidlertid stadig påminnet at vi også i siste instans er ansvarlig for tjenestene som kommunen leverer. Herunder både oppfyllelse av lovkrav og hva som blir den brukeropplevde kvaliteten. God økonomi er dessverre ikke alltid et bevis på at disse målene innfris. Derfor blir det naivt og også respektløst etter min mening, å hevde at politikere har lite å snakke om når alt går på skinner. Det er nettopp da det politiske handlingsrommet skal være stort. Slik ble det i allefall framlagt for to år siden da den økonomiske situasjonen var ganske annerledes. For to år siden var kommunen farlig nær ROBEK-lista og det ble sagt og skrevet mye om et kneblet politisk handlingsrom. Politikk handler om fordeling av ressurser og byrder – og disse skal fordeles uansett om det er mye eller lite av dem. Så – jo, vi har mye å snakke om også i medgangstider!

Som journalisten observerer er det sittende kommunestyret en velordnet forsamling. Det har sjelden vært behov for møteleder til å avbryte debatter som har utartet seg. Kanskje for sjelden?  Bør ikke kommunestyrets sal nettopp åpne for debatt og la folk komme til orde? Det er vel derfor vi er her?


Ordføreren forsvarer taletid-praksis

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) mener praksis med taletid i kommunestyremøtene har fungert i tråd med intensjonen.

 

For innbyggere som følger møtene våre tenker jeg ofte at det hele må fortone seg underlig og kanskje uinteressant? Når omtrent alle innstillinger fra rådmannen vedtas enstemmig (noen ganger med 22 mot 5 stemmer) blir jo inntrykket at forsamlingen alltid er enig. Det er vi vel ikke? Jeg har etter hvert skjønt at politikk handler mye om hvordan ting formuleres. En god formulering kan av og til bli umulig å stemme imot, selv om saken er kontroversiell. Mange viktige debatter foregår også utenfor dette rommet og det får ikke folk flest ta del i. Det er både synd og feil om kommunestyrets «offentlige/streamede debatt» skal disiplineres bort. Da kunne like gjerne stemmegivning og vedtak vært gjengitt på trykk. Vi er her i kraft av at vi har intensjoner for kommunen vår og av å være valgt av noen som har tro på oss. Vi bør også få mulighet til å bevise dette.

Taletidsdebatten er derfor prinsipielt viktig. Poenget i lovlighetsklagen er at det bør ses på retten til å uttale seg i alle saker – den handler ikke om taletid generelt. Etter min mening blir det også feil å sette likhetstegn mellom oppbrukt taletid og manglende evne til forberedelse eller styring av partiets medlemmer. Alle kan forberede seg på et begrenset innlegg – ja – men hvordan debatten senere arter seg og hva man eventuelt får behov for å svare opp på er vanskelig å forutse. Når tiden da må «spares» til andre saker kan man måtte tie med viktige meninger.

Hvorvidt taletid kan avgjøres med en flertallsbeslutning blir nå avklart juridisk hos fylkesmannen. Og det er viktig -  for som en tsjekkisk journalist en gang sa: «demokratiet er det eneste samfunnssystemet vi kan kvitte oss med på demokratisk vis».