Toillprat fra styreleder i Helse Nord-Trøndelag

Meninger

Det er fint å lese i Namdalsavisa 23. november at Helse Nord-Trøndelag har skrinlagt planene om å utrede reduksjoner i akuttfunksjonen ved sykehuset i Namsos. Det skulle bare mangle.

For oss i Venstre på Stortinget var det oppsiktsvekkende at direktøren i det hele tatt vurderte slike reduksjoner som et mulig kostnadstiltak. Bedre ble ikke situasjonen av at styreleder i Helse Nord-Trøndelag, og tidligere fylkesrådsleder for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen, 22. november i Namdalsavisa fortsatte å reise tvil om fremtidig akuttfunksjon i Namsos.

Slike uttalelser vakte hoderysting her hos oss i Venstre på Stortinget. Uttalelsene kan tyde på at styreleder Moen ikke har satt seg inn i Nasjonal helse- og sykehusplan. Den ble avtalt mellom Venstre og H/FRP regjeringen våren 2016. Der står det eksplisitt at ingen sykehus skal legges ned og at funksjonene ved små sykehus skal styrkes. Videre står det at ingen akuttfunksjoner skal legges ned ved sykehus i områder med lange avstander. Sykehuset i Namsos er nettopp et slikt sykehus. Det burde styreleder Moen fått med seg.  

Tidligere Arbeiderpartihøvding Moens uttalelser tyder på at han rett og slett ikke har lest, forstått eller vil forstå de føringer som er gitt fra Stortinget. De bør han snarest sette seg inn i om han skal gjøre en god jobb som styreleder i Helse Nord-Trøndelag videre. Stortingets premisser ligger på nett og vi oppfordrer styreleder Moen og andre interesserte til å søke opp “Avtale mellom Venstre og H/FRP om Nasjonal Helse- og sykehusplan” for å se hvilke politiske signaler Venstre har gitt i denne saken.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet er ute med krokodilletårer for sykehuset i Namsos i sitt leserinnlegg 23. november. Kjerkol unnlater å nevne at St. Olavs sykehus som var et prestisjeprosjekt fra Aps side skulle koste en 1 milliard kroner, men tilslutt kostet 12 milliarder kroner. St. Olavsprosjektet har dermed vært en viktig premissleverandør for den vanskelige økonomiske situasjonen som flere helseforetak står i. At AP i tillegg har vært en pådriver for å flytte enda flere helsekroner til det sentrale østlandsområdet hopper Kjerkol også lettvint over i sin kronikk. At ingen lokalsykehus har vært nedlagt siden AP forlot makten ser og ut til å være glemt hos Kjerkol.

Venstre lover å holde et våkent øye med på sykehussektoren for å sørge for at intensjonene i vår politikk følges opp. Forhåpentligvis slipper vi flere uinformerte feilskjær fra styreledere eller stortingskollegaer. Lokalsykehusene er for viktige til det.