Tragisk for Namdalen

NA mener

  Foto: Tom Lysø

Det er trist, på grensa av skammelig.

Meninger

Nærøya kirke var et trist syn mandag. Store deler av tårnveggen hadde rast ut – kirka står i fare for å bli helt ødelagt. Et trist historisk kapittel er i ferd med å skrives. Ikke bare for Nærøy, men for Namdalen, og ikke minst Den norske kirke.


Store deler av tårnveggen på Nærøya kirke fra middelalderen har rast ut:

Kulturminne ødelagt

Store deler av tårnveggen på middelalderkirka på Nærøya har rast ut siste døgn. – Jeg er ikke overrasket. Det var en Guds lykke at dette skjedde akkurat nå.

 

En kan ikke helt fastslå nøyaktig når Nærøya kirke ble bygd, men før landet ble kristnet, var Nærøya et religiøst senter. Kirka er fra 1100-tallet og er sammen med Ranem kirke i Overhalla av de eldste bygningene i Namdalen, og i landet som helhet. Ranem kirke har alltid blitt tatt godt vare på – det har kostet stor innsats lokalt som i samarbeid med offentlige instanser har løftet i flokk.

Det er trist, på grensa av skammelig, at Nærøya kirke har rast sammen. Nærøykirkas venner skal imidlertid ha ros for at de over flere tiår har stått på for å samle inn midler til middelalderkirka. Uten deres innsats ville nok kirka ha ligget i ruinerer for flere år siden. Det er Nærøy sokn og Nærøy kirkefellesråd som er eier og ansvarlig for kirka og kulturminnet.

Har de informert kommunen godt nok om den tekniske tilstanden? Har kommunens ledelse ikke tatt ansvar? Hva med Kystmuseet i Nord-Trøndelag, fylkesmann, og Riksantikvaren? Disse må snakke sammen – og se hva de kan gjøre for å berge middelalderkirka.

Nærøykirka med sin historiske verdi bør få vernebygg som Domkirkeruinen i Hamar fikk i 1998. Hovedtyngden av utgiftene i spleiselaget bør Den Norske kirke ta – de sitter på millardverdier – og det burde dem passe godt i 2017. Da skal kirka feire at det er 500 år siden reformasjon.