Klokt fra Steinkjer

NA MENER

«Engasjementet for Sykehuset Namsos viser seg altså å ha kraft »

Meninger

Styremedlem i Helse-Nord-Trøndelag – og Steinkjer-ordfører – Bjørn Arild Gram mener det bør tas hensyn til en fordeling av arbeidssted når det skal ansattes seks klinikkledere totalt på Sykehuset Namsos og Levanger. Gram gikk i rette med den nye sykehusdirektøren på styremøtet denne uka.

Administrerende direktør Torbjørn Aas har den krevende oppgaven å skulle kutte 80 millioner kroner i kostnader, og skjære ned fra ti til seks klinikkledere. Så langt er det bare én av disse seks klinikklederne som har arbeidssted på Sykehuset Namsos. Aas mener det viktigste er å ansette de beste folkene, og at hvor de bor eller jobber er underordnet.


En av seks klinikkledere med arbeidssted i Namsos

– Vil skape unødvendig uro

– Det vil sende dårlige signaler dersom mesteparten av klinikklederne har sitt ståsted på ett av sykehusene, mener styremedlem Bjørn Arild Gram.

 

Vi kan forstå sykehusdirektørens behov for å få til en mer enhetlig drift av de to sykehusene, og at det viktigste da er å ha klinikkledere som setter det faglige og pasientenes hensyn først, uavhengig av hvor de har kontorplassen sin. Men Gram peker på et viktig poeng når det vil skape reaksjoner hvis det er en åpenbar skjevfordeling i hvor klinikklederne har sitt hovedarbeidssted. Det er liten tvil om at nærhet gir en bedre forståelse av utfordringene som for eksempel geografi gir.

Det er viktig at sykehusdirektøren nå lykkes med å få gjort noe med de underliggende kulturelle motsetningene, som han beskriver i NAs omtale av styremøtet. Men dette er motsetninger som tidligere direktør Arne Flaat var kommet langt i å forene. En åpenbar skjevfordeling i klinikkledelsen, med overvekt på ett av sykehusene, vil kunne virke mot sin hensikt, og bringe slike konflikter til overflata igjen.

Det er prisverdig av styremedlem og Steinkjer-ordfører Gram å se dette poenget. Kanskje har han lært litt av striden rundt fordelinga av NTE-eierskapet, der han måtte moderere sitt syn på at kjøttvekta skulle veie tyngst. Sykehusdirektøren måtte også slå retrett da forslaget om å utrede kutt i akuttilbudet på nattetid ble oppfattet som et angrep på Sykehuset Namsos.

Engasjementet for Sykehuset Namsos viser seg altså å ha kraft som forener og blir lagt merke til. Derfor skal vi ta til oss kloke ord – også når de kommer fra Steinkjer og Innherred.