Dagtilbud eller ikke – et verdispørsmål

Leserinnlegg
Meninger

Dagtilbud til personer med demens er nok en gang «veid og funnet for lett» til å ta inn i rådmannens budsjettforslag som skal vedtas av kommunestyret nå på torsdag. Begrunnelsen er negativ realvekst og betydelige konsekvensjusteringer som tilsier at nye driftstiltak må holdes på et nøkternt nivå. Vurderingen baseres altså hovedsakelig på manglende økonomisk handlingsrom, men viser også til at tilbudet først vil være lovpålagt i 2020. Det anbefales nå at kommunen benytter tiden framover til planlegging. Som om det ikke har vært noen planlegging siden Demensplan 2015 ble politisk vedtatt i Namsos i 2009?

Behovet for dagtilbud til denne gruppen er kunnskapsbasert, er et nasjonalt satsningsområde, og er dekket i mange av de kommunene vi liker å sammenligne oss med. I Namsos har vi også en sterk demensforening og mange frivillige som fyller inn der den offentlige omsorgstrappa mangler trinn. Pårørendes omsorg for personer med demens hevdes å utgjøre 96 000 årsverk på landsbasis. Mange av disse «årsverkene» utføres også i egen kommune. Med både plikt og kjærlighet sørger pårørende for at livet nettopp kan leves lengst mulig i eget hjem.


Hverdagsheltene

For egen regning

 

Politikerne i Namsos er enige om en strategi som skal legge til rette for hverdagsmestring og utsette behovet for institusjonalisering. Spørsmålet er om vi er villige til å prioritere disse verdiene, eller egentlig - om vi har råd til å la være?

For det handler mye om hva vi har råd til når budsjettet skal behandles. Om valget på torsdag skulle stå mellom etablering av dagtilbud eller realisering av besøkssenter/formidlingskonsept ved Spillum Dampsag & Høvleri kan man vanskelig si at valget har økonomisk begrunnelse. Det er et verdivalg.

Namsos SV kommer derfor til å opprettholde sitt forslag om opprettelse av dagtilbud.


Formannskapet støtter rådmannens forslag

Ikke råd til dagtilbud for demente i denne omgang

Mange i formannskapet støtter ambisjonen om å opprette et dagtilbud for demente i Namsos. Men kun tre stemte for SVs forslag om å få det realisert i denne omgang.