PD-trusselen

NA MENER

«Trusselbildet er stygt.»

Meninger

Siden starten på lakseeventyret utenfor kysten vår har oppdrett utviklet seg til å bli motoren i namdalsk næringsliv. Det skapes store verdier som gir ringvirkninger over et stort geografisk område.

Vegen fram dit man er i dag har ikke bare vært enkel og det har vært mange tilbakeslag for næringa. De som har vært med ei stund husker det. Dårlig lønnsomhet, konkurser og oppkjøpsraid fra store aktører. Ikke minst furunkulosen på 1980-tallet, som nesten tok knekken på ei da ganske ny næring.

De samme utfordringene ser man i dag i forbindelse med bekjemping av Pancreas Disease (PD). Nord-Trøndelag er utpekt som buffersone mot sykdommen. Sør for oss er sykdommen vanlig, og får få konsekvenser for oppdretteren. I vårt distrikt blir anlegg der PD blir påvist slaktet ned eller flyttet ut av fylket. Tapene dette gir blir den enkelte oppdretter sitt eget ansvar.

Fra oppdretterne sin side blir det påpekt at dette truer arbeidsplasser. Det truer også de store investeringene som planlegges i næringa. Både Sinkaberg-Hansen og Williksen planlegger store slakteriutbygginger til flere hundre millioner kroner. Så lenge dagens regime for bekjempelse av PD består vil neppe disse planene bli satt ut i livet.

PD truer også det arbeidet som gjøres for å få bukt med lakselus. Det brukes nå mange millioner av oppdretternes egne penger for å finne løsninger på luseproblemene. Det er en kamp som oppdretterne må vinne, og det er de i ferd med å gjøre. Men med store direkte økonomiske tap på PD, og forstyrrelser i brakkleggingsregimet på grunn av PD, er den kampen truet.

Oppdretterne i Nord-Trøndelag har lenge advart mot denne utviklingen, og nå har de fått politikerne mer tydelig på banen for å påvirke både de i departementene som lager forskriften og Mattilsynet som er satt til å forvalte dagens forskrift. For trusselbildet er stygt. Uten lakseoppdrett vil næringslivet i de ytre delene av regionen bli satt veldig mange år tilbake, og det vil få ringvirkninger langt inn i landet.

Oppdretterne vil bekjempe PD, men de tror ikke dagens forskrift er vegen å gå. Sanering av anlegg som får påvist sykdommen ble prøvd mot furunkulosen i sin tid, og det fungerte ikke da heller. Furunkulose fikk man først kontroll på når de effektive vaksinene kom på markedet. Og på sikt er det dit vi må for å få kontroll med PD også.