Inge Ryan

Nyttårsønsker

POSITIVT Bedriftsamarbeidet, som her på Skogmo, er et godt eksempel på ei verdifull utvikling i Nord-Trøndelag.  Foto: BJØRN TORE NESS

Uansett hva som skjer, må vi holde fast på våre grunnleggende verdier. En av dem er å bry seg om andre. La oss bry oss litt mer i 2017.

Meninger

Først vil jeg ønske alle nord-trøndere et godt nytt år. Når det er nytt år, er det lov å ha noen forsetter og noen ønsker. I dette innlegget vil jeg peke på noen ønsker jeg har for Nord-Trøndelag i 2017.

Det kan være lett å miste motet når vi ser nyhetssendingene dag etter dag. Krig, terror og nød dominerer nyhetsbildet, og noen få av de som er rammet, har kommer til vårt fylke. Selv om det er en liten andel, er det vår jobb å ta imot disse på en god og skikkelig måte. Et menneske er og blir et menneske. Det skjer og har skjedd mye positivt i forhold til integrering og ikke minst inkludering. Flere kommuner har jobbet godt med dette i mange år. Nå er alle kommuner i fylket aktivt med og det er flott.

Men, det er ikke nok at kommunestyrene har fattet vedtak om å ta imot flykninger. Hverdagsinkludering handler om at alle som bor i kommunen bidrar til å skape positiv stemning. Dette kan gjøres på mange måter; fra det enkle som å ta kontakt, si hei, eller bidra med et smil. Det kan også handle om å legge til rette for organisert aktivitet. Nøkkelen for vellykket inkludering er, etter min mening, å lære seg norsk. Derfor må hver og en av oss snakke med de som kommer, så mye som mulig. Jeg opplever at det er mange som er positiv til å få nye innbyggere til sitt lokalsamfunn. Det er med på å berike arbeidsliv, kulturliv og naboskap. Likevel er det noen som er usikre på hvordan de skal forholde seg til de som kommer. Mitt klare råd til dem er: Ta kontakt og du vil få en positiv opplevelse.

Nytt år Inge Ryan, fylkesmann. 

 

6. februar blir en festdag, også i Nord-Trøndelag. Da skal vi feire 100-årsjubileet for Samefolkets dag. I Nord-Trøndelag er vi så heldig å ha sørsamisk bosetting i flere kommuner. Vi har en unik og spennende kultur og historie som vi alle bør bli kjent med. Videre beriker det sørsamiske språk vårt fylke. Etter mange år med diskriminering og urett mot sørsamene, er det tatt gode grep for å ta vare på og utvikle det sørsamiske. Både Røyrvik og Snåsa er nå tospråklig, og mange aktører bidrar for å styrke språk og kultur. En av disse er Nord universitet som har tatt sin rolle med utdanning, men det er også mange andre i fylket som gjør en god jobb. Likevel mener jeg det må skje mer.

Mitt klare ønske er at 100-årsmarkeringa løfter oss et hakk videre, der respekten og anerkjennelsen for sørsamene blir enda tydeligere. Dessuten må arbeidet med utdanning, læremidler, kulturutvikling og reindriftas vilkår fortsatt ha et sterkt fokus. Jeg kunne også ønske meg at fler forskningsprosjekt og doktorgrader som handlet om sørsamene. Her er det gjort svært lite, og det burde være et utrolig spennende felt å arbeide med.

På 1990 tallet var jeg så heldig å ha mitt daglige arbeide på arbeidskontoret i Grong. Der hadde vi et mål om å få all ungdom ut i aktivitet. Dette målet bør fortsatt gjelde, men dessverre er altfor mange unge i dag på «sidelinja». Det å havne på «sidelinja» gjør noe med mennesker. Det fører ofte til passivitet, mangel på sjølrespekt og i verste fall utslag som rusavhengighet og kriminalitet. Per Fugeli snakker om flokken som det viktigste for et menneske. Det handler om å høre til. Det handler om å være en del av et fellesskap der man både bidrar og får noe tilbake. Jeg registrerer med glede at Nav nå har et langt sterkere fokus på koblinga mellom bedrifter og arbeidssøker. Det er veldig bra. Skal vi lykkes med å få flere ungdommer inn i flokken, er vi avhengige av at våre mange flotte næringslivsledere også våger mer. Med det mener jeg at flere får sjansen til å få prøve seg i arbeidslivet, at flere får en sjanse til å bli en del av flokken. Det går an å hoppe langt og lande trygt selv om man kommer skeivt ut fra hoppkanten.

Barnevern har hatt stort fokus de siste åra, og vår velferdsdirektør Erik Stene, sammen med sine dyktige medarbeidere, har bidratt til å forbedre denne tjenesten ved å sette barnevernet under debatt. Hva handler barnevern om? Det handler i stor grad om familier som ikke mestrer livet. Det blir for krevende å følge opp barna slik det forventes av dem. Noen barn må derfor plasseres i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Dette er ikke optimalt for barna, men noen ganger er det rett og helt nødvendig. Da er det godt at vi har mange dyktige og flotte fosterforeldre som tar ansvar. En stor takk til dere!

Jeg mener vi framover må gjøre mer for å hjelpe til i heimen. Det betyr at familier som sliter må få rettledning, opplæring og oppfølging i organisering av hverdagen og hvordan barna må følges opp. Noen ganger handler det om så enkle ting som kosthold, søvn, hygiene og fritidsaktiviteter. Jeg vet at det jobbes mye med dette, men for barnas, familiens og samfunnets beste, må det settes enda større trykk og enda flere ressurser inn i de hjemmene som sliter.

Som fylkesmann får jeg besøkt alle kommuner og mange andre spennende miljøer. I alle kommuner skjer det mye positivt. Men til tross for det har vi utfordringer med folketallsutvikling i deler av fylket. Hva gjør vi med det? Jeg tror vi må bli flinkere til å lære av de gode eksemplene, og skape arenaer for erfaringsutveksling. Ikke nødvendigvis store konferanser, men møteplasser der bedrifter setter seg ned sammen. Skogmo i Overhalla og Verdal er gode eksempler. Her har samarbeid ført til en fantastisk flott utvikling. Potensialet i Nord-Trøndelag er stort med flotte småbyer, fantastisk spennende kyst, solid landbruk og flotte fjellområder. Nesten rett over grensa i Åre i Sverige har man gode erfaringer med «gründerkontor». De har skapt en arena der folk fra hele Sverige møtes for å få utviklet ideer og dele erfaring. Det har skapt et spennende miljø med mange kreative og initiativrike personer som jobber sammen. Kunne dette vært en god ide også hos oss?

Noe vet vi om 2017, mye vet vi ikke. Det skjer stadig ting som ikke er forventet både på godt og ondt. Men uansett hva som skjer, må vi holde fast påvåre grunnleggende verdier. En av dem er å bry seg om andre. La oss bry oss litt mer i 2017.