NTE og digitalisering i det grønne skiftet

Må møte kundenes behov

Innspill

Grønne skiftet: Nå er det snart helt slutt på å lese av strømmåleren manuelt. I løpet av 2017 må du ha en automatisk strømmåler - som et ledd i det grønne skiftet. Du som forbruker vil få de smarte løsningene.  Foto: Hafslund/ANB

Meninger

Fornybar energi er ett av de viktigste norske bidragene til klimaløsningen. Samtidig utfordrer kundene og internasjonale aktører fornybarnæringen i en tøff konkurranse der gode løsninger avgjør kundenes valg. Bransjen skal møte dette med å utvikle intelligente løsninger, gjennom samarbeid med de beste fra andre bransjer.

Ditt og våre dagligliv er fullstendig endret gjennom de siste tiårenes digitalisering. Vi velger fritt, og styrer mange av våre kundeforhold fra vår egen stue. Vi er ikke lenger avhengig av de «gammeldagse» fysiske strukturer.

I 100 år har tilgangen på strøm vært fornybarbransjens grunnlag for å skape verdier i og for det norske samfunnet. Enorme verdier er investert i tung, fysisk infrastruktur. Fortsatt går 80 prosent av investeringene i strømnettet nettopp til master og strømlinjer.

I et framtidige energisystem er det ikke fornybarselskapenes investeringer som først og fremst driver utviklingen. Som kunde vil du ikke lenger bare passivt forbruke kilowattimer. Du vil ha lett tilgjengelige tjenester som forenkler hverdagen, det er det som skjer ute hos kunden som driver utviklingen.

De automatiske strømmålerne som nå kommer inn hos hver strømkunde i Norge og er første steg mot smarte strømnett, men er bare en del av fremtidens energisystem. Bedre og rimeligere teknologi for lokal energiproduksjon, utfordrer det tradisjonelle strømnettet ved at energi ikke nødvendigvis må produseres i store anlegg og transporteres over lange avstander.

Stadig flere strømkunder vil produsere sin egen energi og lagre den i egne batteripakker lokalt, selv elbilen vil vi bruke både som energikilde og -lager. I ytterste konsekvens trenger du ikke engang være tilknyttet et større strømnett, nabolag kan etablere mininettverk hvor beboerne produserer, deler, kjøper og selger energi dere imellom.

Med andre ord: Nye tekniske og kommersielle løsninger utvikles uavhengig av det tradisjonelle strømnettet og nettselskapenes monopolregulerte aktiviteter. Og konkurrentene er internasjonale aktører fra helt andre bransjer: Apple, Google, Nissan og Tesla.

Disse kan kundene, kan den digitale virkelighet. Denne virkeligheten må vi selv møte med offensiv digitalisering, men bransjen er samtidig avhengig av at myndighetene både forstår det som skjer og endrer rammevilkårene slik at vi fullt ut kan delta i konkurransen. Hvis ikke, risikerer vi å bli parkert som en råvareleverandør til multinasjonale selskaper og vi gir bort muligheten til å skape fremtidens energihjem i Norge.

I Norge har vi digitaliseringskompetanse i verdensklasse, og vi har en struktur i arbeidslivet som gir grunnlag for effektivt samarbeid og utvikling av nye løsninger. Vår fornybare energi er et fantastisk utgangspunkt for å være en pådriver i det grønne skiftet. Alt ligger til rette, men vi må se det. Og vi må tørre. Da må det også skje noe rundt skatt og regulering som gjør at bransjen kan konkurrere med internasjonale giganter. Vi trenger endringsvillige myndigheter med på laget.

Norske fornybarselskaper utvikler gjerne nye, kommersielle modeller som øker både kompetansen og verdiene i selskapene, samtidig som de er pådrivere for det grønne skiftet. Bransjen vil møte en internasjonal konkurranse med en nådeløs digitalisering av hele virksomheten – fra fossen, vindmøllene og solcellene til folks hverdagsliv.

Det er bakgrunnen for at NTE, som ett av de største, regionale fornybarselskapene i Norge, nå samarbeider med Kongsberg Digital for å utvikle løsninger som kan gjøre et norsk fornybarselskap i stand til å møte både kundenes framtidige krav og nye konkurrenter.

I dette ligger en erkjennelse av at bransjen må se utenfor seg selv for å finne løsninger når fremtidens energisystem utvikles.

Fra å leve i en myndighets- og bransjestyrt virkelighet, kastes fornybarbransjen inn i en utvikling der kundekrav og internasjonale, digitale giganter setter premissene. Bransjen selv skal møte denne utviklingen i samarbeid med andre bransjer for å bli med inn hos kundene og skape det nye energihjemmet.

Våger bransjen dette, og får med myndighetene, kan det grønne skiftet i Norge faktisk bli «Made in Norway».