Framtida for NTE og Trøndelag gir muligheter

Et grønt forsprang

Innspill

På offensiven Konsernsjef Christian Stav i NTE mener at Trøndelag kan få et grønt forsprang, men da nytter det ikke å sitte stille i båten og la andre aktører styre utviklinga i bransjen.  Foto: Jostein Aardal

Meninger

Mange har heiet på en samling av kreftene i fornybarbransjen i Trøndelag, etter at NTE lanserte ideen om et felles trøndersk fornybarselskap på Trøndelagsmøtet den 13. januar. Kommentator Aslak Bonde, derimot, skriver i en kronikk i Ukeavisen Ledelse (10. februar) at det er fare for at NTE skal «glemme rollen som samfunnsutvikler i nordfylket».

Han ser på forslaget som en flytting av ressurser fra periferi til sentrum. Jeg gir Bonde rett i én ting: NTE har gjennom flere generasjoner hatt en helt spesiell rolle som samfunnsutvikler i Nord-Trøndelag. Men resten av Bondes argumentasjon holder ikke vann.

Vi foreslår et felles fornybarselskap nettopp for å unngå sentralisering av makt og ressurser. Samling av kreftene er simpelthen nødvendig for å sikre lokalt eierskap og styring av regionens store fornybare ressurser. Vi må unngå salg ut av regionen. Vi møter nå globale kjemper som Apple og Google som utfordrer oss på å tilby digitale løsninger for kundene, forbi sikringsskapet og langt inn i stua til folk.

I møte med en rivende utvikling i bransjen er det slett ikke ved å sitte stille i båten, at vi kan skape mest verdier for våre eiere.

Det er flere grunner til at et felles trøndersk fornybarselskap vil stå sterkere enn mange små hver for seg. For det første vil et felles trøndersk fornybarselskap, med fotavtrykk i hele det nye Trøndelag, gi større verdier tilbake til eierne – det vil si trønderne.

For et felles selskap vil være i stand til å drive mer effektivt enn mange små, og med det gi større utbytte til utvikling av lokalsamfunnene. For det andre vil ett trøndersk selskap ha større muskler til å bidra til utvikling av trøndersamfunnet gjennom sin virksomhet. Selskapet vil ha et sterkt miljø for innovasjon og forretningsutvikling, bedre rusta til å tilby attraktive løsninger til fremtidens energihjem, i tøff internasjonal konkurranse.

Et slikt miljø vil også skape attraktive kompetansearbeidsplasser. Et trøndersk selskap vil, med sin slagkraft og tilstedeværelse i hele regionen, være i stand til å fronte et felles mål om å fjerne det digitale klasseskillet, det skillet som følger av at ikke alle trøndere per i dag har mulighet til å få fiberbasert bredbånd helt hjem.

Til slutt vil jeg si at dette handler om mer enn utbytte og forbedring av tjenester lokalt, det handler også om å bygge en felles trøndersk merkevare. I NTE har vi hjerte for Trøndelag og er forventningsfulle til utviklinga av regionen. Uansett hva man måtte mene om fylkessammenslåinga, så er det på tide å diskutere hva den nye regionen skal være. Jeg vil jobbe for et solid fornybarselskap som alle trøndere har eierskap til og er stolte av, i et Trøndelag med potensial til å bli landets fremste fornybarregion. Så nei, det vi foreslår er ikke sentralisering, men heller et verktøy for å motvirke forvitring i Trøndelag og skape en trøndersk plog inn mot fornybarsamfunnet.