Hvor var du da ordførerkjedet brast?

Et spill for galleriet

LESERINNLEGG

KritikK: Hvorfor har ikke lekaordfører Per Helge Johansen sørget for en konsekvensutredning for kommunen i forbindelse med kommuneformen? Lekamannen som skriver dagens innspill, stiller en rekke kritiske spørsmål til ordfører Johansen. Faksimile NA 20. 

Jeg mener at når en person blir valgt til ordfører i en kommune, så skal denne personen representere alle innbyggerne, ikke bare sitt politiske syn, eller sitt eget syn.

Meninger

Det er med stor forundring at jeg stadig vekk leser at ordføreren i Leka, Per Helge Johansen, uttaler seg med skrekk og gru om kommunesammenslåing.

Han driver med et spill for galleriet, og jeg synes han bør holde seg for god for den «Sutrerollen» som han nå viser.

Han har hatt veldig god tid, og mange anledninger til å utrede konsekvensene med en eventuell sammenslåing, men nei, det har ikke vært aktuelt, og det har derfor aldri blitt utredet.

Jeg vet at det ble tatt opp på et kommunestyremøte hvor en representant stilte spørsmål om ikke de snart skulle starte med en utredning om sammenslåing, og tro meg, den representanten åpner ikke munnen igjen på et nytt møte. Han ble regelrett bedt om å holde munn, for dette var ikke et tema.

Hvorfor driver vår folkevalgte ordfører med et slikt spill?

• Er det for å beskytte sin egen jobb?

• Er det for å beskytte andres kommunale verv?

• Er det fordi vi mister selvråderetten?

• Eller er det for å holde populariteten blant innbyggerne som ikke vil slåes sammen med andre?

Det er mange ubesvarte spørsmål.

Hva om ordføreren hadde gjort jobben sin, og startet en utredning? Ville ikke dette gagnet kommunens innbyggere totalt sett?

Ville ikke vi da fått vite mer om konsekvenser, fordeler og ulemper med en sammenslåing med enten Nærøy/Vikna eller bare Bindal?

Men, NEI, Det blir ikke aktuelt å utrede engang.

For cirka to uker siden ville sågar ordfører Johansen bruke kr 50.000 MOT kommune- sammenslåing. Hva gir dere for noe slikt?

Fylket bevilger penger for å konsekvesutrede en evt sammenslåing, noe som ikke er aktuellt her, og da vil ordføreren bruke disse midlene MOT sammenslåing.

Er ikke dette misbruk av offentlige midler, så vet ikke jeg.

Så det bunner i det hele i at ordføreren hele tiden har visst at det ville bli en sammenslåing, og så har han bare spilt rollen sin som en sutrende unge.

Til og med jeg, som i har verken radio eller fjernsyn hjemme, vet at det vil bli en sammenslåing av kommuner, bare ikke når.

Vi har i dag flere interkommunale tjenester som brannvern, tannlege, helsesøster, prest. Da kan vi også følge opp med ordfører, rådmann, økonomi, landbruk...

I forrige uke var det et seminar i Bindal for innovasjon distrikter. Ordførere i Nærøy og Vikna stilte selvfølgelig opp på et slikt viktig seminar, men hvor var ordføreren i Leka kommune?

Kanskje det var mye informasjon om hvordan man kan starte en bedrift eller få råd og vink til nyetableringer?

Dette hadde vært spesielt interessant for kvinner som bor på øya, for de er en prioritert gruppe når det gjelder innovasjonsmidler. Men neida, ordfører glimrer med sitt fravær, og lot også kvinnene her ute i stikken der og.

Nei, vi skal vel heller satse på offentlige overføringer, og vår fasjonable Geopark?

Vi skal satse på turisme og luftslott med andre ord.

Men det er snart ingen igjen til å ta seg av turistene fordi turistsjefen her ute snakker ikke med turistbransjen

Forrige uke var det bredbåndskabel og mobildekning som sto på tapetet til vår gode ordfører. Nå skulle det bli både mobildekning og bredbånd rundt hele øya.

HURRA!

For nøyaktig fire år siden var jeg i NA om nøyaktig mobildekninga på øya, og hadde også samtale med ordfører Johansen om dette, men ingenting skjer, før fylket kommer og tilbyr oss det.

Når det gjelder bredbånd rundt øya, så har det vært diskutert titt og ofte om de på Stein hadde bruk for dette, slik at kun nordøya skulle få dette, så jeg regner med at ordføreren har hatt mange søvnløse netter på å gå rundt øya med fiber- kabel.

Vår eminente ordfører hadde i forrige periode noen fantastiske vyer om både flyplass og bro over til Nærøy.

Det han ikke tenkte på da var at da var det fritt fram for alle til å både komme og forlate øya uten noen spor.

Dessuten ville vi mistet ferga og skatteinntektene til fergemannskapene.

Jeg vet ikke hvem som fikk han ned på landjorda igjen, men muligens har Avinor fortalt kostnadene ved å drive en flyplass?

Jeg mener at når en person blir valgt til ordfører i en kommune, så skal denne personen representere alle innbyggerne, ikke bare sitt politiske syn, eller sitt eget syn.

En konsekvensutredning var det minste man skulle kunne forlange i et så viktig spørsmål som vi nå står overfor, og der har ordfører Johansen sviktet fullstendig.

Så når den samme ordføreren går ut så mange ganger i media og uttaler seg, så skal du se at ingen kommuner vil ha med seg Leka, det er kanskje det ordføreren håper på?

Jeg fikk en slengbemerkning fra ordføreren når jeg flyttet fra østsiden av Lekneselva til vestsiden, at jeg flytta til feil side av elva, men jeg mista ihvertfall ikke vettet ved å bosette meg på feil side av elva.

Det ser ut til at for å samle Norge til ett rike igjen, må det enten en vikinghøvding eller et par verdenskriger?

Jeg sverger gjerne troskap til Norge, men aldri til Leka alene.