Ny kommune

Er Rørvik favoritten?

Meninger

Hovedtillitsvalgte i Bindal kommune:

Linda Nygård, Fagforbundet

Astri Busch, Delta

Marit Røstad, Naturviterne

Tor Helge Kveinå, Sykepleierforbundet

Anne Marit Engelsen, Utdanningsforbundet


Ordfører Britt Helstad (Ap) gikk torsdag 9. 3. 2017 ut i Namdalsavisa og fremmet Rørvik som det naturlige valget som administrasjonssenter for den nye storkommunen.

Det er kommunestyret med ordfører i spissen som er vår arbeidsgiver. Vi som tillitsvalgte reagerer kraftig på ovennevnte utspill fra ordføreren i en sak som vil ha stor betydning for de ansatte i kommunen.

Selv om vi som ansatte ikke har medbestemmelsesrett for hvor administrasjonssenteret i den nye storkommunen skal ligge, mener vi det er viktig å sikre en god prosess fram til at beslutningen skal tas. I denne sammenheng mener vi det er avgjørende for oss å få svar på blant annet følgende spørsmål:

• Hvilken betydning har valg av administrasjonssenter for pendlermulighetene fra Bindal til administrasjonssenteret?

• Hvilken betydning har avstand til administrasjonssenter for rekruttering til stillinger i offentlig og privat sektor i Bindal både på kort og lengre sikt?

Vi ønsker at lokalsamfunnene i Bindal skal bestå etter at kommunesammenslåingen er et faktum. Da er det viktig at vi ikke forhaster oss, men at vi har utredet hvilke konsekvenser valg av administrasjonssenter vil få både for oss ansatte spesielt og for lokalsamfunnet generelt før beslutningen tas Det er et politisk ansvar å ikke svekke utkantene i egen kommune.