Nei til tvangs-sammenslåing

SV om Ytre Namdal

SVs Torgeir Strøm 

Meninger

Torgeir Strøm, stortingskandidat for Nord-Trøndelag SV


Nord-Trøndelag SV mener kommune og regionreformen først og fremst er en sentraliseringsreform uten innhold. Høyre- og Frp-regjeringa har ikke gitt signaler om noen nye oppgaver til kommuner og fylker, som burde være grunnlaget for å starte en slik reform.

Derfor er det få kommuner som har slått seg sammen frivillig, selv etter to år med intens regjeringspress. For å sette prikken over i-en bruker regjeringa, med støtte av Venstre, tvang overfor en del kommuner. Dette beviser at kommunereformen er mislykket og vi i SV tar avstad fra en slik tvang.

I NA 15.mars er det et oppslag med overskrifta «SV går for storkommune», underforstått i Ytre Namdal. Dette kan gi inntrykk av at Nord-Trøndelag SV og alle lokallaga i Ytre Namdal støtter tvangssammenslåing. SV er og blir motstander av tvangssammenslåing i kommunereformen.

Like klart er det at SV sentralt har sagt at frivillig sammenslåing må vurderes av de lokale SV-laga, ut fra lokale forhold. Da stortinget fjernet muligheten for at Midtre-Namdal samkommune kunne fortsette, støttet jeg i folkeavstemning at min kommune Fosnes slo seg sammen med Namdalseid og Namsos.

Mange SV-lag rundt omkring i landet har arbeidet aktivt mot kommunesammenslåinger med bakgrunn i mangel på nye oppgaver. Samtidig har jeg stor forståelse for at mange SV-lag i Ytre Namdal har vært aktive for å få til samtaler og prosesser med nabokommunene for å legge grunnlaget for en mulig sammenslåing.

Når regjeringa og Venstre går til det skritt å tvangssammenslå Bindal, Leka, Nærøy og Vikna, så blir spørsmålet: Hva gjør vi nå? Dette var tema på møtet jeg hadde med SV-laga i Ytre Namdal og Bindal nylig.

Når regjeringa med basis i et flertall i Stortinget har vedtatt å etablere Ytre Namdal kommune fra 2020, så vil SV delta i de samtaleprosessene regjeringa legger opp til i tida framover. Valget til høsten vil også kunne innvirke på de prosessene som er satt i gang. Så vil tida vise om det blir en storkommune i Ytre-Namdal. Avslutningsvis vil SV i Nord-Trøndelag beklage at kommuner blir tvangssammenslått.