NA mener

Kommuneopprøret

«Også i andre vedtak nærmet Ap seg Senterpartiet etter landsmøtet.»

Meninger

Arbeiderpartiets landsmøte i helga sto for et aldri så lite kommuneopprør, da flertallet på landsmøtet gikk mot partiledelsen og fjernet en åpning for at kommunesammenslåinger kan skje med tvang. Forslaget fra programkomiteen, der blant andre fylkesrådsleder Anne Marit

Mevassvik satt, var at kommunesammenslåing som hovedregel skal skje frivillig. Det er i tråd med det regjeringa selv har brukt som retningslinje, selv om det førte til tvangsvedtak for ti kommuner, deriblant Ytre Namdal.

Verran-ordfører Anders Lindstrøm gikk på talerstolen og skrøt av prosessen med å slå sammen hans egen kommune med Steinkjer, men mente samtidig at tvang ikke skulle kunne brukes i tilfeller som i Ytre Namdal. Han mener regjeringa med støtte fra Venstre har gått lenger enn Stortingets vedtak, nemlig at tvang bare skal brukes i tilfeller der «inneklemte» kommuner hindrer annen frivillig sammenslåing.


Fornøyd delegasjon fra Nord-Trøndelag etter Aps landsmøte

– Et godt møte for Namdalen

Forslaget til Jorid Nordmelan om ei moderasjonsordning i barnehage og SFO gjorde at Hadia Tajik ble flau over at det ikke var hun som kom opp med forslaget.

 

Likevel ble holdninga til partiledelsen og innstillinga nedstemt av et parti som nå tydelig føler presset fra Senterpartiet, som klart og tydelig har lovet å reversere alle tvangsvedtak.

Også i andre vedtak i for eksempel landbruk- og rovdyrpolitikken nærmet Ap seg Senterpartiet etter helgas landsmøte, etter påtrykk fra trønderdelegatene.

Det hadde vært interessant å vite hvordan landsmøtevedtakene hadde sett ut om det ikke var for Sps framgang på bekostning av Ap. Der Ap er i posisjon, som i Nord- og Sør-Trøndelag, har de vært langt mer reformivrige og sammenslåingskåte enn Sp. Det å nå åpne for å reversere vedtak om sammenslåinger minner om å snu kappa etter vinden.

Fest for fred

Trusler om atomkrig og terror får være så sin sak, ingen vil vel gå glipp av et skikkelig trønder-vorspiel. Iallfall ikke svoren D.D.E.-fan og Nato-sjef Jens Stoltenberg, som dukket opp hos trønderne på Ap-festen.

Kanskje er det flere internasjonale ledere som kunne hatt godt av en skikkelig trønderfest for å dempe gemyttene.