Kjære Bjarne

Åpent brev Karianne Tung, leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, har sendt et åpent brev til Bjarne Brøndbo etter overhallingens politiske overgang fra Ap til Høyre.  Foto: Bjørn Tore Ness

Jeg vet at du ikke er redd for en ærlig diskusjon og at du forstår at dine meninger skaper debatt.

Meninger

Du har gledet både meg og mine partifeller mange ganger med ditt gode humør, velkjente energi og herlige stemme. Jeg innrømmer at det er vemodig når du nå forlater oss i Arbeiderpartiet for å melde deg inn i Høyre. Flere av tekstene du har sunget, har truffet hjertene til oss i Arbeiderpartiet litt ekstra. Det vil de fortsette å gjøre.

Samtidig forstår jeg valget ditt. For jeg har sett det du har skrevet og det du har sagt i intervjuer den siste tiden. At du vil beholde de skattekuttene Frp og Høyre har gjennomført. At du mener at velferdsordningene for de som har havnet utenfor arbeidslivet er for gode. Da gjør du helt rett i å velge Høyre fremfor Arbeiderpartiet.


Skifter side politisk

Bjarne Brøndbo melder seg ut av Arbeiderpartiet

Bare måneder før valget skifter DDE-vokalisten side, og melder overgang fra Arbeiderpartiet til Høyre.Du har allerede fått mye av denne politikken. Erna Solberg har sammen med Frp gitt mange milliarder i skattekutt. Det meste har gått til de aller rikeste i Norge, ikke til vanlige folk eller bedriftene. De 50 rikeste enkeltpersonene i Norge har hittil fått over 20 millioner hver i skattekutt. VG avslørte at vanlige folk har fått 10 kroner dagen. Ikke rart forskjellene i Norge øker. Dette er ikke Arbeiderpartiets politikk, Bjarne, og det kommer aldri til å bli det.

Samtidig har Høyre gjort det verre for de som står utenfor. Arbeidsløse har fått kuttet feriepenger, funksjonshemmede har mistet bilstøtte, og uføre har fått kutt i barnetillegget. Dessverre er det ikke noe som tyder på at de uføre blir friske av at de mister penger til barna sine. Men barna deres blir fattigere. Det er en av grunnene til at vi nå har 100.000 fattige barn i Norge og at forskjellene i Norge øker. Mange sender e-post til oss i Arbeiderpartiet og forteller om sin hverdag. Det er ikke deg og meg som trenger mer, Bjarne, såpass kan jeg si.

Avsender Karianne Tung, leder i Sør-Trøndelag Arbeiderparti  Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

 

Nå synes du kanskje at det er litt voldsomt at jeg argumenterer politisk mot deg. Jeg har tross alt holdt på med dette en stund. Jeg hadde nok selv opplevd det som krevende å måle meg med deg i å skape stemning på lokalet med sang og trekkspill. Men jeg vet at du ikke er redd for en ærlig diskusjon og at du forstår at dine meninger skaper debatt. Høyrefolkene som er så sinte på sosiale medier, kjenner deg nok ikke så godt ennå når de tror du trenger beskyttelse mot å bli møtt med motargumenter.


Småbedriftslederen og D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo har meldt seg inn i Høyre

– Hva folk måtte mene om det får være deres problem – eller glede

Alle har en mening om Bjarne Brøndbos politiske helomvending. Unntatt Arbeiderpartiets ordfører i D.D.E.-vokalistens heimby.


Du er opptatt av at velferdsordningene blir misbrukt. Og selvsagt finnes det folk som bryter reglene i alle deler av samfunnet, trygdeordninger som misbrukes eller rike som unndrar seg skatt. Likevel vet jeg at de aller fleste som faller utenfor, ikke lever i luksus på velferdsstatens regning. De er heller ikke plaget av for få krav, for å si det sånn. Det stilles strenge krav for å kunne motta velferdsytelser i Norge. Slik skal det også være. Kan man jobbe, skal vi forvente at man prøver å få jobb.

Men da må det finnes jobber å få. Under Høyre og Frp skapes det nesten ikke nye arbeidsplasser. Arbeidstakere og pensjonister opplever at de har mindre å rutte med. Antall unge uføre er økt med 40 prosent. Over 70.000 ungdommer står utenfor arbeid og utdanning. Og tenk på det, Bjarne: Sist høst opplevde nesten 9000 ungdommer å få nei til en læreplass, nei til muligheten til å ta fagbrev og kvalifisere seg for de jobbene som finnes. For en sløsing!

Det er derfor Arbeiderpartiet vil ha en helt annen politikk for å skape arbeid til alle. Vi vil gi ungdom kunnskap og muligheter. Vi vil ha en næringspolitikk som gjør det lettere for dem som satser og skaper nye arbeidsplasser. Du vet selv hva det betyr. Helt i starten fikk D.D.E. etableringsstøtte. Det satte du stor pris på. Vi ønsker å gi nye bedrifter over hele landet samme hjelp som du fikk. Derfor er vi så uenig med Høyre og Frp når de kutter i slike ordninger.

Men du har helt rett, Bjarne. Med oss i regjering blir det slutt på skattekuttene til de rike. Vanlige folk skal betale det samme som nå, men de som har mest skal betale det samme som de gjorde den gangen du stemte på Jens Stoltenberg. Hver eneste krone skal vi bruke på de eldre, på gode helsetjenester og på skole. Arnhild i Namsos har store planer for å ansette flere lærere og helsesøstre. Rita i Trondheim vil satse på en enda bedre eldreomsorg. Slik er det over hele Trøndelag og i Norge. Det er viktigere for oss enn skattekutt, Bjarne.

Én ting er jeg helt enig med deg i: de fleste i Norge har det bra. Men et slikt samfunn kom ikke av seg selv. Små forskjeller, like muligheter og rettferdig fordeling har gjort Norge så godt å bo i. Det har gitt oss mer vekst og velstand enn i de fleste andre land. Og det gir folk trygghet og fellesskap. Noen partier slåss for at det skulle bli slik. Og for at det skal være sånn i fremtiden. Du var i et slikt parti, Bjarne. Og du er alltid velkommen tilbake.