Mer ulovlig snøscooterkjøring?

SNO tar seg til rette

Vill ferd Tidligere ordfører og oppsitter Magnar Namsvatn tar et kraftig oppgjør med Statens naturoppsyn (SNO), som etter hans mening har drevet ulovlig, uansvarlig og brutt er rekke lover i motorferdsloven i forbindelse med at de benyttet sju hele snøscootere.  Foto: Stein Nervik

Vel, jeg kan slutte meg til utsagnet om omfattende ulovligheter, men det var det SNO som sto for.

Meninger

I siste fredagens NA hadde lederen i Naturvernforbundet et innlegg under denne tittelen. Det vises til oppslag i Trønder-Avisa om emnet og blant annet «omfattende ulovlig scootertrafikk i Børgefjell nasjonalpark». I T-A ble og sagt: «og området rundt Namsvatnet».

Hvorvidt det var ulovlig kjøring i Børgefjell, skal jeg ikke ha sagt noe om da det ikke er kjent at det var folk i nasjonalparken verken på ski eller scooter utenom at reinen var på tur dit. Her skapes det et inntrykk av ulovligheter som bygger på feilopplysninger og uriktige påstander og kan derfor ikke stå uimotsagt.

Jeg vil peke på noen av realitetene i det følgende.

Det vi kjenner til her i Namsvatnet 1. mai-helga, er ja, en omfattende kjøring i alle retninger på de private eiendommene. De som utøvet det meste var så desidert SNO. Noen andre kjørte til og fra sin hytte, ellers var det reindrifta og frakting av ei reinhytte innover Namsvatnet. Utover det var det et par andre næringsutøvere ute på oppdrag. Virkeligheten er denne:

Det var sju personer på hver sin scooter som kjørte rundt i vill fart. SNO hevder det var fire. Mulig at det var fire som er direkte på lønningslista til SNO, men det sluttet seg til andre lokale «inspektører».

De «avdekket» at det var kjøring i stengte rekreasjonsløyper. Saken er: De eneste som kjørte i slik løype var SNO. Det er beklagelig at de som skal ut på slikt oppdrag, ikke setter seg inn i realitetene de skal se etter. De løypene det siktes til, er private oppstukne løyper som brukes blant annet mellom parkeringsplass og hytter samt til bruk i næringsøyemed. Disse ledene stilles også til disposisjon for rekreasjonsløypenenettet. Disse løypene er derfor ikke stengt!

De andre såkalte «mindre forseelser» var at førerkort eller andre kjørepapirer ikke lå i scooteren. Det skulle vel ikke skade naturen akkurat? – men kanskje derimot det SNO sa ved den «store forseelsen»:

Et par kjørere ble tatt for å kjøre ned på isen nedenfor hytta noen meter for å hente vatn. Det er forbudt. Det ble derfor foreslått at de i stedet kunne kjøre fram til parkeringsplassen å hente vatn i sanitærbygget.

Det kunne bli en kjøretur på opp mot et par mil fram og tilbake.

I Namsvatnet ble en ungdom tillagt å ha kjørt ulovlig videre fra hytta hvor han bodde alene. Det ble truet med at det er straffbart med falsk forklaring, selv om tommestokken viste at bredden på sporet i snøen ikke stemte med bredden på hans scooter.

Det var det – altså «en omfattende ulovlig kjøring». Vel, jeg kan slutte meg til utsagnet om omfattende ulovligheter, men det var det SNO som sto for. Prinsipielt er grunneierne rundt Namsvatnet mye enig med Naturvernforbundet. Derfor har de stengt all ferdsel på sine eiendommer i h.h.t § 10 i motorferdselloven – det gjelder også SNO. Likevel:

Foretar de en kjøring ei helg som er mer enn hva oppsitterne i Namsvatnet klarer å gjøre på en hel vinter.

De brøt aktsomhetsregelen i strid med naturmangfoldloven da det ble kjørt i de mest sårbare områder med tanke på vilt og diverse naturtyper av skog.

De kjørte på farlige områder på isen med fare for etterfølgere som da kan tro at her er det trygt.

De brøt vegtrafikkloven ved at de kjørte langt over tillatt hastighet.

I naturoppsynsloven heter det at oppsynet kan kreve diverse ting, men dog ikke å bevege seg på «hustomt og gårdsplass». Det ble kjørt helt inn til trappa på de hyttene/husene de besøkte og det var de fleste.

De var klar over at reineierne var på tur i de samme områdene med rein, men det tok de ikke hensyn til.

Da en av grunneierne i samtale med en av karene pekte på forbudsskiltet på parkeringsplassen, sa vedkommende bare: «hysj, hysj» og lot to av bilene med henger bare stå på ulovlig parkeringsplass hele helga.