Fravær i skolen: Medisin virker

Meninger

I lang tid har høyt fravær vært et av de største problemene i norsk skole. Frp i regjering har derfor tatt grep for å få snu denne negative fraværstrenden. Resultatene lar ikke vente på seg, fraværet i skolen raser nå.

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at dagsfraværet i Nord-Trøndelag faller med hele 40 prosent, sammenliknet med forrige skoleår. Særlig er nedgang i fravær stor hos yrkesfagelever. På sikt vil dette med all sannsynlighet føre til at flere yrkesfagelever fullfører videregående. Det er en stor seier, som viser at vår satsing med å innføre en fraværsgrense har virket etter sin hensikt.

I regjering har det vært svært viktig for Frp å sikre at flere elever kommer seg gjennom skoleløpet. Vi vet at høyt fravær og frafall i videregående i verste fall kan føre til en tilværelse i utenforskap, der man ikke kommer i jobb eller utdanning. Dette er tragisk for den enkelte, og også for samfunnet. Det har derfor vært nødvendig å stille krav til at elevene skal være til stede på skolen. Det handler om å ta elevenes fremtid på alvor.