Nye jobber i Nord-Trøndelag

Meninger

For Venstre er det viktig å fordele makt og ressurser over hele landet. Norge er langstrakt, med et stort mangfold og unike muligheter for bærekraftig bosetting og verdiskaping i både by- og distriktsregioner. Det betyr samtidig at utfordringene er sammensatte.

Det viktigste for å sikre levedyktige lokalsamfunn over hele landet er å legge til rette for arbeidsplasser der folk bor. I Nord-Trøndelag finnes det skaperkraft, engasjement og kunnskap som skaper vekst og verdier langt utover våre landegrenser. Det handler blant annet om å satse på og dyrke de lokale fortrinnene som finnes her, og heie frem den lokale produksjonen av nisjeprodukter som mange gründere og selvstendig næringsdrivende står for.

Venstre mener at de som tør å satse på noe nytt og skaper arbeidsplasser skal belønnes, derfor har vi foreslått å innføre fritak på arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter med opptil fem ansatte. Det vil gjøre det enklere for gründere å ansette noen, uten at det medfører en ekstra regning fra skattekontoret.

Lokal matproduksjon er viktig for framtidas jordbruk, kulturlandskap, fiskeri- og havbruksnæringen, reiselivsnæringen og ikke minst for å opprettholde levende bygdesamfunn i hele landet. I dag er regelverket for produksjon, distribusjon og servering av mat og drikke er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil stimulere til større mangfold ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisere regelverket for foredling av mat og drikke på egen gård.

Lokaldemokratiet har vært en bærebjelke i Venstres politikk gjennom hele vår historie. Vi mener flere beslutninger bør treffes nærmere folkene de angår, og vil derfor styrke det lokale selvstyret, og redusere muligheten staten har til å overprøve lokale vedtak. Det gjelder spesielt i næringspolitikken, der fremsynte lokalpolitikere kan spille en avgjørende rolle i å utvikle og skape rammevilkår for et næringsliv i vekst. I sum vil Venstres distriktspolitikk bidra til å skape levende, attraktive og bærekraftige bo- og arbeidssteder over hele landet, også i Nord-Trøndelag.