Selg ikke arvesølvet

Meninger

Kan det selges, så skal det selges. Høyre og deres førstekandidater i Trøndelagsfylkene; Linda Hofstad Helleland og Elin Rodum Agdestein, går til valg på å privatisere Statkraft.

Det moderne Norge ble bygd gjennom at elver og fossefall ble tatt i bruk til kraftproduksjon.

Fellesskapet nyter godt av de evigvarende verdiene gjennom de kommunale eierskapene og statens eierskap i Statkraft. Inntektene går til skoler, helsetjenester og veier. Det statlige eierskapet av Statkraft er en suksess for samfunnet og selskapet, som har blitt ett av Europas største innen fornybar energi.

Det er ikke noe folkekrav at arvesølvet skal ut på auksjon. Tvert imot. Derfor kamuflerer Høyre forslaget ved å kalle det oppsplitting og delprivatisering av selskapets utenlandsvirksomhet.

Uansett hvor mye nytale Hofstad Helleland og Agdestein bruker, så vil private aksjonærer inn bety at store deler av fellesskapets verdier må ut. Uansett så settes arvesølvet i spill. Dagens modell har gitt selskapet et høyt teknologisk nivå og svært god lønnsomhet, noe som har gjort det til en attraktiv samarbeidspartner i utbygging av fornybar energi. Statkraft leverer i dag mer kraft til norsk industri enn noen gang.

Statkraft blir ikke bedre om det eies av utenlandske pensjonsfond eller milliardærer på jakt etter raske penger.