Fraværsregelen

Frp og Høyre forstår ikke oss ungdom

REPLIKK

FRAVÆRSREGLER: Debatten om den nye fraværsregelen har fortsatt langt inn i skoleferien. 

Gaute Børstad Skjervø Stortingskandidat Nord-Trøndelag Arbeiderparti 

Meninger

Til høsten er det ett år siden FrP- og Høyre-regjeringa innførte den svært upopulære og kontroversielle fraværsgrensa. Knapt ett år etterpå feirer de den som en stor suksess, til tross for at den ikke gjør noe med de virkelige problemene i den videregående skolen. 1 av 4 elever fullfører ikke videregående på normert tid, i Nord-Trøndelag har gjennomføringsprosenten ligget stabilt på mellom 65-75% de siste årene. Dette er den største utfordringen i norsk skole i dag, og her burde Frp- og Høyre-regjeringa satt inn støtet dersom de vil utgjøre en forskjell for norske videregåendeelever. I stedet valgte Torbjørn Røe Isaksen, Frp og Høyre å gå til krig mot ”det høyre fraværet i videregående opplæring”, som om dette skulle være norsk skoles største utfordring. Problemet er bare at det ikke er basert på realiteten. Fraværet hos elevene i Nord-Trøndelag har vært lavt og synkende. Faktisk er fraværet blant elevene i Nord-Trøndelag på samme nivå, og enkelte steder faktisk lavere enn hos de ansatte. Selv om det selvfølgelig ikke betyr at vi er i mål med oppmøtet i skolen, kan vi med rette trekke slutningen at det ikke er her det virkelige problemet hos unge ligger.

For i dag står 70.000 unge mennesker under 30 år uten en jobb eller skoleplass å gå til. 9000 unge står i kø for lærlingeplass, usikker på om de vil få muligheten til å bli den fagarbeideren de ønsker. Samtidig som Norge om få år vil mangle titusenvis av fagarbeidere. Med andre ord kanskje den mest meningsløse køen som finnes. På toppen av dette ser vi at 1 av 4 videregående elever ikke fullfører opplæringa si på normert tid. I sum utgjør disse unge menneskene en altfor stor del av norsk ungdom som ikke får muligheten til å delta fullt ut i det norske samfunnet. Dette er de største utfordringene innenfor den norske skolen, dette er oppgavene det haster at politikerne får løst.

I stedet velger altså Frp og Høyre å kjempe en kamp mot et innbilt fraværsproblem – og når flere elever er mer til stede, det vil si i snitt 197/200 dager, opp fra 195/200 dager, så feirer Frp og Høyre-politikere over hele landet som om man har løst norsk skoles største hodebry bare ved å innføre en rigid og urettferdig fraværsgrense på 10%.

Fraværsgrensa sørger for at elevene er en del mer på skolen enn før. Det er selvfølgelig veldig positivt. Samtidig ser vi at denne urettferdige tallfestingen fører til en rekke uheldige konsekvenser. Med innføringa av fraværsgrensa beviser Frp og Høyre at de mener de er bedre skikket til å bestemme hvorvidt elevene skal kunne få vurdering enn landets lærere. Læreren er fratatt retten til å gi elevene vurdering dersom eleven passerer 10% fravær i et fag – i de fagene med færrest timer kan dette bety én dobbelttime med såkalt ugyldig fravær. Dette er å ta fra lærerne tillit, og det er vi i Arbeiderpartiet sterkt i mot. Samtidig må elevene nå dra til fastlegen for legeerklæring selv etter én dags sykefravær. Dette er strengere regler enn i arbeidslivet, og det skaper kaos på legekontorene samtidig som det påfører elevene en fullstendig unødvendig kostnad.

Ingen politiske parti er selvfølgelig for skulk, men i Arbeiderpartiet forstår vi at unges utfordringer med å fullføre utdanningsløpet handler om mer enn motvilje eller latskap. En altfor stor andel unge sliter psykisk, og mange skoler sliter med å få fulgt opp disse før ungdommene ender som en del av den dystre frafallsstatistikken. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet sørge for å ansette flere lærere, fordi alle elevene fortjener å bli fulgt opp ordentlig. Vi vil også bruke én milliard kroner på å sørge for at døra til helsesøster står åpen når elevene trenger noen å snakke med. Det har vi råd til, fordi vi prioriterer norsk ungdom foran massive skattekutt til de som har mest fra før. Vi kan uten problem garantere at vi ikke vil bruke en krone på skattekutt til Norges aller rikeste før alle elever i landet fullfører videregående, har en lærlingeplass å gå til og får muligheten til å gå ut i arbeid når den tid kommer. Vi vil satse på norsk ungdom, gi læreren tillit og begrave Frp og Høyres fraværsgrense på historiens skraphaug, en gang for alle.