Politisentraliseringen må stoppes

PolitiKRASJ: En politipatrulje krasjet under utrykning til en annen ulykke tidligere i sommer. Foto: ERLEND MALMO (T-A) 

Meninger

Høyre og Frp-regjeringen har satt i gang tidenes sentralisering av politiet. Dette er den tredje såkalte reformen på 20 år. Hver og en har endt med økt sentralisering og dårligere polititjenester til folk utover i landet. Nå foreslås 126 lensmannskontor nedlagt. Mange av de som blir igjen skal ikke lenger ha en stedlig lensmann. Samtidig som det lokale politiet svekkes har Politidirektoratet est ut og doblet sitt driftsbudsjett i løpet av de fire siste årene. I Nord-Trøndelag som andre steder ser vi ofte at det i praksis er det kommunale brannvesenet som nå må overta politiets oppgaver. Det skjedde senest i Røyrvik for en ukes tid siden hvor politipatruljen var 180 kilometer unna da ulykken skjedde.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen av politiet. Derfor vil vi gjenåpne behandlingen av de 70 klagene på nedlegging av lensmannskontor som justisministeren valgte å ignorere. Derfor vil vi legge ned Politidirektoratet i den formen det har nå og spre ressursene ut til distriktene.

Krav om responstid og politidekning i hele landet er spørsmål alle kan ha en mening om avhengig av om man er for eller imot politireformen. Senterpartiet mener at dagens responstid hvor man skal i 80% av tilfellene skal nå fram innen 45 minutter er for dårlig. Det betyr i realiteten at deler av befolkningen ikke blir omfattet av responstid. Senterpartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at man bør nå hele befolkningen innen 45 minutter. Høyre og Frp stemte imot.

Alle partier står bak målet om at det skal være 2 politimenn pr. tusen innbygger. Når Elin Agdestein sier de skal nå dette målet i 2019 så er det en bløff. H vil nemlig ha dette som et nasjonalt mål, men da kan man jo bare fylle opp med politi i de største byene. Det sikrer ikke mer politi i distriktene. Derfor vil SP at dette målet skal gjelde i hvert politidistrikt. Bare slik kan politiressursene kanaliseres ut til hele landet. Senterpartiet fremmet forslag om dette i Stortinget i juni. Høyre og Frp stemte imot.

Høyre og Frp prøver nå å framstille det som om man ikke kan ha meninger om politidekning og responstid dersom man er i mot denne «fjernpolitireformen». Det er sjølsagt tull. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Kanskje håper regjeringspartiene at SP skal slutte å argumentere imot reformen. Da tar de grundig feil. Vi skal gjøre det vi kan for å stoppe denne sentraliseringen av politiet.