Få Namsosbanen mellom Namsos og Grong på sporet igjen

Meninger

Med ny Nasjonal transportplan legger regjeringen og støttepartiene opp til at flere får et bedre jernbanetilbud raskere og bedre.

Nasjonal transportplan (NTP) har en ramme på nær 1000 milliarder kroner over de neste 12 årene.

Planen er omfattende og satsningsområdene er enda mulig å endre.

Målet er mer effektiv transport og verdiskapning til glede for både næringsliv og folk flest.

Det er derfor på tide at man ser på muligheten til å få drift på Namsosbanen igjen til spesielt glede for innbyggerne i Namdalen.

I 1978 (for 40 år siden) ble persontrafikken på banen nedlagt. Strekningen mellom Grong og Skogmo er tillatt for togtrafikk men den er stengt mellom Skogmo og Namsos for jernbanetrafikk.

Jernbaneverket beregnet i 2009 at en opprustning av Namsosbanen vil koste mellom 150 og 250 millioner kroner. Sporet er i dag over asfaltert i kryss med gater i Namsos.

Jeg vil som 1. kandidat for Pensjonistpartiet i Nord-Trøndelag oppfordre regjeringen til å finne midler til opprustning av Namsosbanen slik at man kan oppleve både gods og personaltrafikk på Namsosbanen i løpet av noen få år.

Det bør absolutt være økonomisk fornuftig å få både folk og gods over fra bil/buss til tog.

Dette er en sak jeg også vil følge opp i fellesnemnda for Trøndelag.