Hvem berget akutten på Sykehuset Namsos?

Meninger

Det er bra at Namdalsavisa på lederplass tirsdag 8. august setter fokus på framtida for sykehuset i Namdalen og det nye Stortinget som trer i kraft fra høsten 2017. I lederen gis Høyre mye ære for at sykehuset i Namsos er opprettholdt. Det er viktig å være klar over at forhandlingene om nasjonal helse- og sykehusplan som ble vedtatt av H, FRP og Venstre pågikk mellom Venstres stortingsrepresentant Ketil Kjenseth og helseminister Bent Høie. Høyres representant fra Nord-Trøndelag var ikke en del av disse forhandlingene. Kanskje burde Namdalsavisa ha stilt seg det retoriske spørsmålet; «Hvor er det enklest å få gjennomslag for viktigheten av å opprettholde akuttfunksjoner ved Namdal sykehus? I Høyres stortingsgruppe med 48 representanter, hvorav mange fra sentrale strøk, eller i Venstres gruppe med 9 representanter hvorav en er verrabyggen André N. Skjelstad og en er Trine Skei Grande fra Overhalla?

Elin Agdestein har gjort en bra jobb for Nord-Trøndelag, men som medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen er det svært begrenset hvor mye hun har vært en del av de reelle forhandlingene på Stortinget som faktisk angår dagliglivet for oss i Namdalen. Det er derfor litt rart og dessverre kunnskapsløst at Venstre overses som den viktigste faktoren for at Namdal sykehus fortsatt har sine akuttfunksjoner i behold. Det skal Venstre sørge for videre også. Som namdaling og andrekandidat for Venstre er min aller viktigeste sak å skape ro om sykehuset i Namsos og sikre alle funksjoner der. Det vet jeg at jeg har 100 prosent støtte for i Venstres nåværende og kommende stortingsgruppe.

Det kan være spennende å høre om Steinkjerordfører og SPs andrekandidat Bjørn Arild Gram, som nettopp har bevilget 400 millioner kroner til oppbygging av nytt helsehus på Steinkjer vil være like tøff i de interne forhandlingene som kommer i neste periode som det Venstre har vært og vil være for å bevare og sikre Namdal sykehus.