Norge – distriktslandet å være stolt av!

Meninger

Det vakreste med alle små lokalsamfunnene i Norge er menneskene som bor og lever der. Det er menneskene som jobber hver dag for å ivareta arven til neste generasjon. KrF ønsker å bevare distrikta sin egenart.

Norge består av levende distrikt – og slik skal vi fortsette å ha det. KrF har de siste årene stått i mot sentraliseringen på mange måter. KrF sier nei til tvangssammenslåing av kommuner, kjemper for å opprettholde lokalsykehus med akuttfunksjoner og lokalt nærvær og innflytelse i politireformen.

KrF vil beholde makta der folk bor. Hver dag er det en enorm verdiskapning i distriktene. Vi jobber for gode bo, leve og arbeidskår i hele landet. Dette innebærer å sikre god bredbåndsdekning til alle husstander og bedrifter i landet uavhengig av lokalisering. Videre innebærer dette å styrke regionale midler til utvikling.

KrF vil gjøre det mer attraktivt å leve og bo i distriktene.

Det er mange attraktive arbeidsplasser rundt omkring i Norge, og mange gründere som har bygd opp gode lokale bedrifter. I tillegg så vil KrF at flere statlige arbeidsplasser skal legges til distriktene. Dette kan også stimulere til vekst og utvikling.

Hele landet må tas i bruk for å sikre et variert og mangfoldig landbruk. Bønder som satser må få vilkår som gjør det attraktivt å videreutvikle gårdsbrukene. KrF jobber for å fjerne inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrker for å sikre inntekt og rekruttering i landbruket. Matjord skal brukes til matproduksjon. KrF vil ha norsk mat på bordet. Jordvern og driveplikt er noen av de viktigste instrumentene for å sikre dette.

Jeg er stolt av å være KrF’er. I alle landets distrikt jobber mennesker hver dag med å forvalte og skape verdier til kommende generasjoner. KrF er glade i distriktslandet Norge!