Leka-ordførerens kamp mot sammenslåing

Nå er det nok!

Meninger

Da jeg så at ordføreren i Leka hadde lagt ut et langt partipolitisk innlegg på kommunen si hjemmeside, trodde jeg først at det var en misforståelse. Leka har høstet mye pepper opp gjennom årene for hjemmesida si, og gjentatte ganger kommet helt på bunnen av lista som DIFI setter opp. Det er på områder som tilgjengelighet, oversikt og relevans at Leka har scoret lavt. Meg bekjent har ikke «partipolitiske innlegg» blitt etterlyst i det hele tatt!

Jeg kom inn i Leka kommunestyre første gang høsten 1983, og i mitt politiske virke har jeg lagt vekt på å holde meg innenfor det regelverket definerer som oppgavene til en folkevalgt. Det treng ikke være lett å begrense seg, men et kommunestyremedlem har vel egentlig ikke noe valg. Og en ordfører skal i tillegg være møteleder i formannskap og kommunestyre.

I en av landets minste kommuner, både i areal og folketall, kommer vi alle tett på hverandre på flere måter. Når ett av kommunestyrets medlemmer gjør oppsiktsvekkende ting, «rammes» på en måte alle vi andre. I dagens situasjon der det er viktig å posisjonere seg best mulig før oppstart av den nye kommunen i Ytre Namdal, er det ikke «klovnestreker» vi trenger!

Det er definitivt ikke en av ordføreren sine oppgaver å fylle hjemmesida til kommunen med valgkamputspill for sitt parti! For at en kommune skal fungere er det fundamentalt viktig at både ordfører og rådmann kjenner sine roller, og respekterer dem. Når ordføreren på «folkemøtet» i vår uttalte at han var jo «en slags konge», ble jeg bekymret.

Som kommunestyremedlem ber jeg rådmannen ta ansvar for å sørge for at Leka si hjemmeside inneholder det ei kommunal hjemmeside skal inneholde. Og fjerne valgkamputspill.

Jeg skal være forsiktig med å prøve å gi råd til ordføreren, men ett lite tips kan være å respektere styresettet vi har i Norge, der Stortinget legger premissene for kommunenes arbeid. Hvis vi ikke anerkjenner det norske styresettet, har vi heller ingen legitimitet som kommunestyremedlemmer.