Arbeidsgiveravgiften dreper arbeidsplasser

Meninger

Liberalistene går i år til valg blant annet på å halvere arbeidsgiveravgiften i løpet av første stortingsperiode, for så å kvitte oss med denne fullstendig. Dette er en svært usolidarisk avgift som rammer alle ved å skattlegge bedrifter som ønsker å ansette folk.

I politikkens verden i dag er det konsensus på at avgifter på eksempelvis tobakk er med på å redusere bruken på tobakksvarer. Tilsvarende er pose- avgiften ment å senke bruken av plastposer, og flyseteavgiftens formål er å minske antallet flyreiser. Avgift på arbeid gjør det samme ved å redusere antallet arbeidsplasser som kunne eksistert.

Få avgifter er så ødeleggende for å skape nye arbeidsplasser som arbeidsgiveravgiften, formuesskatten og inntektsskatten. Dette vil Liberalistenes representanter på prinsipielt grunnlag kontinuerlig jobbe med for å fjerne. Fjerning av disse avgifter vil resultere i mindre inntekter for staten. Dette vil vi kompensere ved å redusere statens ansvarsområder innen områder som kultur, økonomi, havbruk, transport etc.

Fjerning av disse statlige barrierer vil resultere i økt innovasjon, økt produktivitet, økt sysselsetting og økt investeringslyst som følge av redusering av byråkrati og reguleringer innen alle disse områdene, samt flere. Om vi ikke gjør noe risikerer vi at enda flere bedrifter flagger ut av landet, og tar med seg både min og din arbeidsplass.

Partiprogrammer og forslagene fra dagens stortingspartier ser ganske like ut totalt sett. De flytter noen milliarder fra en post til en annen, men utgifts- nivået beholder de på samme nivå.

Liberalistene ønsker å drastisk senke skattenivået i Norge ved å kutte i poster som vi mener bør styres av det åpne markedet, og ikke staten. Ønsker du endringer av større betydning, bør du derfor stemme på Liberalistene.