En skole der alle kan lykkes

Meninger

I dag slutter én av fire elever før de har bestått videregående opplæring. Norge har ikke råd til at 15.000 elever hvert år forlater skolen uten fagbrev eller studiekompetanse. Andelen har vært konstant i 20 år. Dersom vi fortsetter å gjøre omtrent det samme som i dag, vil vi få resultater som er omtrent som i dag.

Derfor må vi både ha ny politikk og ny innsats for å gi alle barn og unge muligheten til å lykkes i skolen. Arbeider- partiets mål er en skole hvor alle elever opplever læring, god oppfølging, trygge rammer, trivsel og stimulans. Alle barn og unge må få en mulighet til å lykkes.

Vi trenger flere lærere med nok tid til å se alle og nok kompetanse til å gi den hjelpen som trengs. Skolen må sette inn hjelpen tidligere og styrke elevenes trygghet. Kvaliteten i skolen må opp, og vi må særlig løfte yrkesfagene slik at flere ender opp med et fagbrev.

Grunnlaget for å kunne fullføre legges tidlig i skoleløpet. Altfor mange elever kan ikke lese, skrive og regne godt. Da blir det vanskeligere å henge med i videre skole og arbeidsliv. Ap vil ha et kvalitetsløft i skole og barnehage og styrke laget rundt de yngste. Vi vil sørge for ekstra intensivundervisning og oppfølging til alle elever som trenger det – uansett hvor i landet de bor. Tidlig innsats er mye mer effektivt enn når hjelpen kommer sent.

Norsk skole mangler nok lærere til å følge opp alle elever. I tillegg tar rapportering, byråkrati og overdreven målstyring for mye av lærernes tid bort fra undervisning og tid med elevene. Ap vil ansette flere lærere og innføre en norm for lærertetthet, bygge et sterkere lag rundt elevene og gjennomføre en tillitsreform som gir lærerne tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev.

Arbeiderpartiet vil gi kommunene penger til 2.000 ekstra undervisningsårsverk ut over de om lag 1.000 som trengs for å dekke økende elevtall. Dette for å gjennomføre en norm for lærertetthet. Ordningen skal sikre mest hjelp til de som trenger det mest, og at alle opplever lærere med tid til alle elever.

Vi vil kutte tidstyver, fjerne unødvendig byråkrati og rapportering. Vi vil også gi kommunene bedre mulighet til å sørge for nok voksenpersoner i ulike yrkesgrupper i skolen, som barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Dette vil både gi elevene mer hjelp og gi lærerne tid til å være lærere.

I dag er den praktiske læringen nedprioritert, og det er lite deling av gode læringsopplegg mellom skolene. Det er kun åpnet for koding som valgfag på ungdomstrinnet. Arbeider- partiet vil innføre koding for alle elever.

Vi vil også spre og dele gode læringsmetoder og styrke den praktiske læringen gjennom hele skoleløpet ved å innføre en ny grunnleggende ferdighet. Den kulturelle skolesekken har vi god erfaring med. Den er en ubyråkratisk og god måte å inkludere kulturelle opplevelser og stimulere til ferdigheter i skolen. Nå vil vi innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever lære på en mer praktisk måte og innføre en ny, sjette grunnleggende ferdighet i å utforske og skape.

En god skole koster penger. Milliarder. Arbeiderpartiet velger en bedre skole til ungene våre framfor å kutte skattene til landets rikeste med milliarder.