Trygg og god barnehage for alle

Meninger

Denne måneden begynner tusenvis av 1- og 2-åringene våre i barnehagen for første gang.

Det er spennende både for store og små! Vi foreldre har det godt når barna har det godt, og da må vi ha trygge barnehager for alle. Det har vi heldigvis mange flinke ansatte i barnehagen som sørger for, og hvis Arbeiderpartiet vinner valget vil vi ha enda flere pedagoger inn i barnehagen. I tillegg må vi bygge flere plasser, slik at alle som vil skal få plass den måneden de fyller 1 år. For å satse på barnehagene trenger fellesskapet penger, og derfor vil Arbeiderpartiet alltid sette barnehager foran skattekutt til de rikeste. For nå: lykke til med barnehagestart, til både barn og voksne!