Ambisiøse mål i næringslivet i Ytre Namdal

Ny start og varig opptur

KRONIKK
Meninger

Utenfor jobb, stopp i utdanning og null forpliktelser. Lange dager, få stimulerende hendelser. «Utenforskapet» berører kanskje flere enn vi kan ane.

La det straks være sagt: Vi i Ytre Namdal Vekst brenner for enkeltindividet – og vi vet at det finnes vilje, engasjement og god kraft i alle. Uansett hvor lavt de personlige skyene for øyeblikket måtte henge. Dessuten har vi flere effektive verktøy å sette i verk.

I den store statistikken blir enkeltindivid og deres situasjon fort til trender og tall. Konkret vil vi rette søkelyset mot dette: Samtidig som graden av sysselsetting i landet faller, går arbeidsledigheten ned. En situasjon som for fellesskapet vil være dobbelt ille; men som sagt: Vi i Vekst har tro på individet – og vi mener å ha verktøy og tenkning som bokstavelig talt kan løse opp skyene.

Andelen som verken er i jobb eller som søker arbeid har altså økt mer enn arbeidsledigheten. Da bør opptil flere alarmlys blinke. Mye frustrasjon og fortvilelse kan knyttes til at en person har «parkert» i hverdagen. Andelen blant oss som arbeider må altså økes!

Alternativet til å jobbe er trygd. For fellesskapet har den andelen som er en del av det uønskede utenforskapet dobbel negativ effekt – ved redusert produktivitet og økte offentlige utgifter. Ideelt sett burde trygdepengene nyttes til å holde folk i arbeid, framfor å betale dem for å være inaktive. Ut fra sine forutsetninger og gitte egenskaper til fellesskapets beste. Slik som vi i Ytre Namdal Vekst ser det, er det på initiativ fra Nærøy kommune og i samarbeid med oss tatt grep som fungerer. Konkret gjennom ungdomsprosjektet «Steam». Her legges bevisst arbeid ned for å få ungdom som har stanset opp i utdanningsløp, eller som ikke kommer seg inn i arbeid, tilbake i fullt, eller delvis, virke.

Vekstbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd, og bistår arbeidssøkere på veien mot jobb i andre arbeidsrettede tiltak. Slik bidrar vi til å løfte den enkelte, samtidig som næringslivet får kvalifisert arbeidskraft som de etterspør. Ytre Namdal Vekst har over tid utviklet et godt samarbeid med lokale bedrifter – og vårt mål er å styrke dette ytterligere ved konkrete avtaler om «Inkluderende bedrift».

Næringslivet i Ytre Namdal har satt seg et ambisiøst mål: Mer enn tusen nye arbeidsplasser innen 2025. Med en arbeidsledighet på knappe to prosent i Nærøy og Vikna (per juli 2017) er det avgjørende at andelen sysselsatte øker – ikke minst ved at mennesker i «utenforskap» bys en reell mulighet til å fylle en del av de nye arbeidsplassene. Da kan både den enkelte og næringslivet nå sine mål; i en region som over tid har vist utmerket vekst.

«Inkluderende bedrift» er et verktøy for vekst og attføringsbedriftene, og Ytre Namdal Vekst er sertifisert for å håndtere dette virkemidlet utarbeidet av ASVL (Vekstbedriftenes nasjonale arbeidsgiverforening). Et viktig moment er at verktøyet bidrar til å spisse kompetansen slik at både bedriftene og kommunene som vurderer å ta opp kandidater i praksis eller jobb, underveis er sikret profesjonell og faglig oppfølging.

Fra vår side ser vi at mange lokale bedrifter er samfunnsbevisste. De er helt enkelt åpne for å gi mulighet til folk som av ulike årsaker sliter med å etablere fotfeste i arbeidslivet. Et flott utgangspunkt! Og gjennom «Inkluderende bedrift» gis den enkelte god oppfølging. Et grep kan være tilpasset arbeidstrening for de som har behov for å nærme seg arbeidslivet i sitt eget tempo. Av erfaring vet vi at trygghet og tillit er avgjørende faktorer i en slik prosess.

Vi som har jobbet lenge innen feltet personlig vekst og attføring, rår over flere tilrettelagte og interne arbeids- og opplæringstilbud til de som trenger bistand for å fungere godt i jobb. Gjennom «inkluderende bedrift» forsterker vi samarbeidet med næringslivet for å sikre at folk som både vil og kan, har muligheten. Til å ta de første avgjørende skrittene videre!

Og til sist: Med motivert ungdom og vår kompetanse på plass, håper vi at DIN bedrift er beredt på være med på ferden.