Arbeiderpartiet vil ha et løft for idretten

Meninger

Det er sjelden hjertet mitt banker like hardt som i de siste minuttene av en avgjørende RBK-kamp. Det er ikke ofte jeg jubler like hemningsløst som når laget til datteren min endelig skårer. Og det er få ting som har gitt meg så mange gode minner som årene på håndballbanen. Idretten gir både meg og mange andre fellesskap, mestring, gode opplevelser – og god helse.

Bak de gode opplevelsene på idrettsarenaen ligger timevis med dugnadsarbeid fra foreldre og ildsjeler, men også en satsing fra offentlige myndig- heter.

For om du går en tur i lys- løypa eller tar med ungene i svømmehallen eller på fotballbanen, kan du være ganske sikker på at anlegget er der fordi vi i fellesskap har lagt til rette for det.

De fleste idrettsanlegg er resultat av et spleiselag mellom lag og foreninger, kommuner og spillemidler. Men i hele landet er det jenter og gutter som venter på håndballhallen eller kunstgressbanen de er blitt lovet, og idrettslag som må ta opp lån for å få bygget anlegget de trenger for å kunne inkludere alle barna i lek og fysisk aktivitet.

For overskuddet til Norsk Tipping er for lite til å dekke behovet for nye anlegg, og køen for å få utbetalt spillemidler er lang som et vondt år. I 2017 passerer etterslepet tre milliarder kroner. Det gjør at mange idrettslag må utsette planene om et sårt tiltrengt anlegg – eller ta opp lån mens de venter på forventet tilskudd. I stedet for økt aktivitet, må idrettslaget kalle inn til ekstra dugnader og sette opp treningsavgiften.

I Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett har vi de siste årene satt av til sammen 800 millioner kroner for å begynne på den store jobben med å fjerne etterslepet. Det ville gitt Nord-Trøndelag alene 37 millioner kroner til idrettsanlegg. Frp og Høyre vil bruke null. Da det i 2016-budsjettet til Frp- og Høyre-regjeringen ikke var satt av en krone til idrettsanlegg, kalte idrettspresidenten budsjettet en nedprioritering av breddeidretten. Det kan ikke ha gjort nevneverdig inntrykk på Frp og Høyre, som heller ikke i 2017 ville bruke penger på idrettsanlegg.

Arbeiderpartiet ønsker at idrettslag som tar initiativ til å bygge anlegg, også skal slippe å betale moms for bygge utgiftene. Det finnes en ordning for dette, men potten som settes av, er ofte for liten. Dersom potten går tom, får ikke idrettslagene refundert alle moms- utleggene sine. Arbeiderpartiet har foreslått å gjøre ordningen regelstyrt, slik at idrettslagene skal få tilbake momsen uavhengig av hvor mye spillemidler vi har til rådighet. Frp og Høyre har stemt mot.

Samtidig har regjeringen vært utydelig når den snakker om den norske enerettsmodellen, som sikrer at pengene vi bruker når vi kjøper Flaxlodd, leverer Lotto-kupong eller spiller nettbingo hos Norsk Tipping, går til gode formål som idrett, kultur og frivillighet. Frp sier rett ut at de vil invitere utenlandske spill- selskaper inn i Norge, mens Høyre sier dagens modell må vurderes fortløpende. Det er å sette finansieringen av norsk idrett på spill.

Arbeiderpartiet vil heller ha en sterkere enerettsmodell, som i størst mulig grad beskytter risikospillere fra å bli avhengige, og som samtidig gir idretten, kulturen og frivilligheten trygg økonomi.

Det er mulig høyresidens hjerter banker like hardt som mitt når favorittlaget spiller kamp. Men det hjelper lite når hjertene deres banker enda hardere for å gi skattekutt til de rikeste. Idretten trenger en ny regjering.