Rock & Roll på Leka

Meninger

Møya står i stein

Ned rulla Rollaug utan mein

Helljesen heia på høvdingane

Kjemp...

Kjemp for alt...

I diktarord også sagt:

«Sikt ikkje så høgt at du får pilen i nasen når han kjem nedatt»

«Ikkje noko er kvassare enn

odden av ein ny tanke»

Historisk sett –

Herlaughaugen eit minne om

heltemot men heder tapt

Seglet til Sanct Maure minner

om ei ærefull tid i Ytri Halfa

I ei ny tid – under samme segl;

om itj å lein

sagnomsuste Leka vil alltid

ha si møy i stein –